ma vung dien thoai quoc te

Mã vùng điện thoại các nước trên thế giới

Hầu hết mọi quốc gia đều chấp thuận số 00 là mã tiêu chuẩn để gọi ra ngoài, tuy nhiên có vài nước đặc biệt. Thông thường, số điện thoại quốc tế được viết dấu cộng (+) hoặc số 00 thay cho dấu (+) ở phía trước rồi tới mã số điện thoại của quốc gia mà bạn cần gọi đến.

Read More