ma vung dien thoai

Mã vùng điện thoại các tỉnh thành Việt Nam mới nhất

Mã vùng điện thoại cố định mới của các tỉnh thành sau khi sửa đổi theo quyết định của Bộ TT và TT rất dễ nhớ. Tuy nhiên, vì đã quen thuộc với mã cũ nên nhiều người vẫn chưa nắm rõ được mã vùng mới của tỉnh mình là gì? Hãy cập nhật ngay lại thông tin tại bảng mã vùng điện thoại ngay dưới đây.

Mã vùng điện thoại các tỉnh thành Việt Nam mới nhất Read More