IELTS Academic – IELTS General Training giống và khác nhau như thế nào?

chon academic or general 1

Contents

I. Định nghĩa về IELTS Academic và General là gì?

IELTS là kỳ thi kiểm tra năng lực tiếng Anh được công nhận trên toàn thế giới, được phân chia thành hai loại là Hệ đào tạo chung- General và hệ Academic – Học thuật. Mỗi loại hình dành cho những đối tượng khác nhau nên các bạn phải chú ý để chọn lựa chính xác khi muốn có chứng chỉ.

Thông qua phân tích sự khác và giống nhau của hai loại hình này, mình hy vọng, các bạn sẽ biết được nên chọn thi IELTS General hay Academic.

 

Trước hết là định nghĩa:

 IELTS Academic – Học Thuật: Là bài thi được dùng để đánh giá ứng viên có đủ tiêu chuẩn để học tập tại các trường Đại học và sau Đại học quốc tế giảng dạy bằng tiếng Anh.

– IELTS General (Hệ Đào tạo chung – Tổng Quát): Là bài thi công nhận năng lực tiếng Anh để cho ứng viên hoàn tất chương trình trung học, chường trình đào tạo, học nghề hoặc nhập cư, định cư ở các nước nói tiếng Anh.

II. So sánh IELTS Academic và IELTS General

ĐIỂM GIỐNG

Đều thuộc kỳ thi IELTS nên hai loại hình này đều giống nhau về:

1. Mục đích:

Dùng để kiểm tra năng lực sử dụng tiếng Anh của người thi thông qua 4 kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết.

2. Cấu trúc bài thi:

Thời gian thi là gần 3 tiếng đồng hồ. Trong đó:

– Nghe: 40 câu hỏi, 40 phút
– Đọc: 40 câu, 60 phút
– Viết: 2 bài luận, 60 phút
– Nói: 3 phần, 11-14 phút.

*** Trong đó, hai dạng bài đều giống nhau ở phần thi Nghe – Nói.

PHẦN THI LISTENING:

Ở phần này, bạn được nghe 4 bản ghi âm (section) của người nói tiếng Anh bản địa. Thời gian nghe 30 phút, 10 phút còn lại trả lời 40 câu hỏi có sẵn, các câu hỏi được thiết kế sao cho các câu trả lời xuất hiện theo thứ tự trong mỗi bản ghi âm:

– Section 1: Cuộc trò chuyện giữa hai người ở trong ngữ cảnh xã hội hàng ngày.

– Section 2: Màn độc thoại đặt trong ngữ cảnh xã hội hàng ngày. Ví dụ là một bài phát biểu về cơ sở địa phương, bài phát biểu nhậm chức…

– Section 3: Cuộc trò chuyện (tối đa 4 người) đặt trong ngữ cảnh giáo dục – đào tạo. Ví dụ: một thầy giáo và 1-2 học sinh đang thảo luận về một bài tập.

– Section 4 – Màn độc thoại chủ đề học thuật. Ví dụ: Bài giảng đại học

Note: Bạn chỉ được nghe 1 lần. Giọng nói có thể là của người bản xứ từ Anh, Úc, New Zealand, Mỹ và Canada.

Các dạng câu hỏi thường gặp như:  Multiple choice, Matching, Form/note/table/flow-chart/summary completion,Plan/map/diagram labelling,  Sentence completion…

Các thí sinh được phát đề trước để kiểm tra, sau đó Nghe 30 phút cuối cùng trả lời trong 10 phút. Câu trả lời chấm đúng theo ngữ pháp và chính tả.

Mỗi câu hỏi có giá trị 1 điểm.

Ví dụ section 2 của bài thi Listening:

 

 

Ví dụ bài thi IELTS Listening

Các câu hỏi của bài thi IELTS Listening

PHẦN THI SPEAKING

Hình thức thi: Một giám khảo và một thí sinh sẽ có cuộc trao đổi phỏng vấn bằng miệng, có ghi âm lại.
Phần này có ba phần và mỗi phần có độ khó tăng dần, được dùng để kiểm tra khả năng Nói, giao tiếp, diễn tả…của người thi.

  • Part 1: Giới thiệu và phỏng vấn ngắn

Phần này bắt đầu giới thiệu và kiểm tra thông tin cơ bản của người thi. Sau đó, họ yêu cầu các thí sinh kiểm tra các câu hỏi chung về một số chủ đề quen thuộc như nhà, gia đình, công việc, học tập và sở thích. Để đảm bảo tính nhất quán, các câu hỏi được dùng chung.

Phần 1 kéo dài 4–5 phút.

Phần này sẽ kiểm tra khả năng giao tiếp ý kiến và thông tin về các chủ đề hàng ngày và kinh nghiệm hoặc tình huống thông thường của người thi.

  • Part 2: Phỏng vấn dài

Lần này, giám khảo sẽ đưa cho người thi một thẻ nhiệm vụ với chủ đề cụ thể để người thi giải thích theo một khía cạnh của chủ đề theo mong muốn. Các thí sinh được chuẩn bị trong 1 phút với giấy và bút chì để ghi chép.

Bài nói thực diễn ra từ 1-2 phút và sau đó, giám khảo sẽ hỏi 1-2 câu hỏi khác cùng một chủ đề.

Để hoàn thành bài nói, thí sinh phải chuẩn bị, suy nghĩ câu nói, cấu trúc bài…khác nhau.

Thời gian cụ thể: 3-4 phút bao gồm thời gian chuẩn bị.

Phần này sẽ kiểm tra khả năng nói dài về một chủ đề cụ thể, tổ chức các ý tưởng, ngôn ngữ, từ vựng…của thí sinh.

  • Part 3: Thảo luận

Phần này, giám khảo và người thi cùng nhau thảo luận về các vấn đề liên quan đến chủ đề trong Phần 2 theo cách tổng quát hơn và trừu tượng hơn, sâu hơn.
Phần 3 kéo dài 4–5 phút.

Phần này sẽ kiểm tra khả năng tập trung thể hiện, chứng minh, hùng biện cho các ý kiến, phân tích, thảo luận và suy đoán về các vấn đề của chủ đề.

Bài thi Speaking và tiêu chí chấm điểm Speaking dựa theo 4 điểm mà các bạn có thể theo dõi qua video sau.

 

3. Thời gian hiệu lực chứng chỉ: 2 năm.

 

IELTS ACADEMIC – IELTS GENERAL KHÁC NHAU NHƯ THẾ NÀO?

1. Cấu trúc bài thi

Cả hai loại hình thi IELTS đều có sự giống nhau về cấu trúc bài thi tuy nhiên, sự khác biệt nằm ở phần Đọc – Viết.

Cụ thể, các bạn theo dõi theo sự khác biệt của hai phần này như sau:

IELTS Reading Academic

Bài thi gồm 3 văn bản dài được viết theo nhiều kiểu khác nhau như tường thuật, mô tả, tranh luận…Các bài có thể thêm sơ đồ, đồ thị, hình minh họa phù hợp. Nếu có thuật ngữ kỹ thuật riêng thì sẽ có giải thích bằng bảng tuyển tập. Các bài này được lấy từ sách, tạp chí, tạp chí và báo chí. Các bài đọc được sàng lọc riêng để dành cho người không chuyên nhưng muốn học cao hơn.

Các câu hỏi được sử dụng: multiple choice, identifying information, identifying the writer’s views/claims, matching information, matching headings, matching features, matching sentence endings, sentence completion, summary completion, note completion, table completion, flow-chart completion, diagram label completion and short-answer questions.

Câu trả lời chấm đúng theo ngữ pháp và chính tả. Mỗi câu hỏi có giá trị 1 điểm.

Ví dụ đối với bài đọc Academic và câu hỏi:

WHAT DESTROYED THE CIVILISATION OF WASTER ISLAND?

A

Easter Island, or Rapu Nui as it is known locally, is home to several hundred ancient human statues – the moai. After this remote Pacific island was settled by the Polynesians, it remained isolated for centuries. All the energy and resources that went into the moai – some of which are ten metres tall and weigh over 7,000 kilos – came from the island itself. Yet when Dutch explorers landed in 1722, they met a Stone Age culture. The moai were carved with stone tools, then transported for many kilometres, without the use of animals or wheels, to massive stone platforms. The identity of the moai builders was in doubt until well into the twentieth century. Thor Heyerdahl, the Norwegian ethnographer and adventurer, thought the statues had been created by pre-Inca peoples from Peru. Bestselling Swiss author Erich von Daniken believed they were built by stranded extraterrestrials. Modern science – linguistic, archaeological and genetic evidence – has definitively proved the moai builders were Polynesians, but not how they moved their creations. Local folklore maintains that the statues walked, while researchers have tended to assume the ancestors dragged the statues somehow, using ropes and logs.

B

When the Europeans arrived, Rapa Nui was grassland, with only a few scrawny trees. In the 1970s and 1980s, though, researchers found pollen preserved in lake sediments, which proved the island had been covered in lush palm forests for thousands of years. Only after the Polynesians arrived did those forests
disappear. US scientist Jared Diamond believes that the Rapanui people – descendants of Polynesian settlers – wrecked their own environment. They had unfortunately settled on an extremely fragile island – dry, cool, and too remote to be properly fertilised by windblown volcanic ash. When the islanders cleared the forests for firewood and farming, the forests didn‘t grow back. As trees became scarce and they could no longer construct wooden canoes for fishing, they ate birds. Soil erosion decreased their crop yields. Before Europeans arrived, the Rapanui had descended into civil war and cannibalism, he maintains. The collapse of their isolated civilisation, Diamond writes, is a ‘worst-case scenario for what may lie ahead of us in our own future‘.

C

The moai, he thinks, accelerated the self-destruction. Diamond interprets them as power displays by rival chieftains who, trapped on a remote little island, lacked other ways of asserting their dominance. They competed by building ever bigger figures. Diamond thinks they laid the moai on wooden sledges, hauled over log rails, but that required both a lot of wood and a lot of people. To feed the people, even more land had to be cleared. When the wood was gone and civil war began, the islanders began toppling the moai. By the nineteenth century none were standing.

D

Archaeologists Terry Hunt of the University of Hawaii and Carl Lipo of California State University agree that Easter Island lost its lush forests and that it was an ‗ecological catastrophe’ – but they believe the islanders themselves weren‘t to blame. And the moai certainly weren‘t. Archaeological excavations indicate that the Rapanui went to heroic efforts to protect the resources of their wind-lashed, infertile fields. They built thousands of circular stone windbreaks and gardened inside them, and used broken volcanic rocks to keep the soil moist. In short, Hunt and Lipo argue, the prehistoric Rapanui were pioneers of sustainable farming.

E

Hunt and Lipo contend that moai-building was an activity that helped keep the peace between islanders. They also believe that moving the moai required few people and no wood, because they were walked upright. On that issue, Hunt and Lipo say, archaeological evidence backs up Rapanui folklore. Recent experiments indicate that as few as 18 people could, with three strong ropes and a bit of practice, easily manoeuvre a 1,000 kg moai replica a few hundred metres. The figures‘ fat bellies tilted them forward, and a D-shaped base allowed handlers to roll and rock them side to side.

F

Moreover, Hunt and Lipo are convinced that the settlers were not wholly responsible for the loss of the island‘s trees. Archaeological finds of nuts from the extinct Easter Island palm show tiny grooves, made by the teeth of Polynesian rats. The rats arrived along with the settlers, and in just a few years, Hunt and Lipo calculate, they would have overrun the island. They would have prevented the reseeding of the slow-growing palm trees and thereby doomed Rapa Nui‘s forest, even without the settlers‘ campaign of deforestation. No doubt the rats ate birds‘ eggs too. Hunt and Lipo also see no evidence that Rapanui civilisation collapsed when the palm forest did. They think its population grew rapidly and then remained more or less stable until the arrival of the Europeans, who introduced deadly diseases to which islanders had no immunity. Then in the nineteenth century slave traders decimated the population, which shrivelled to 111 people by 1877.

G

Hunt and Lipo‘s vision, therefore, is one of an island populated by peacefu and ingenious moai builders and careful stewards of the land, rather than by reckless destroyers ruining their own environment and society. “Rather than a case of abject failure, Rapu Nui is an unlikely story of success”, they claim. Whichever is the case, there are surely some valuable lessons which the world at large can learn from the story of Rapa Nui.

Questions

Question 14-20

Reading Passage 2 has seven paragraphs, A-G. Choose the correct heading for each paragraph from the list of headings below. Write the correct number, i-ix, in boxes 14-20 on your answer sheet.

Target

14. Paragraph A

15. Paragraph B

16. Paragraph C

17. Paragraph D

18. Paragraph E

19. Paragraph F

20. Paragraph G

Characteristics

List of Headings

A. Evidence of innovative environment management practices

B. An undisputed answer to a question about the moai

C. The future of the moai statues

D. A theory which supports a local belief

E. The future of Easter Island

F. Two opposing views about the Rapanui people

G. Destruction outside the inhabitants‘ control

H. How the statues made a situation worse

M. Diminishing food resources

Question 21 – 24

Complete the summary below. Choose ONE WORD ONLY from the passage for each answer. Write your answers in boxes 21-24 on your answer sheet

Jared Diamond’s View

Diamond believes that the Polynesian settlers on Rapa Nui destroyed its forests, cutting down its trees for fuel and clearing land for 21 ___________ Twentiethcentury discoveries of pollen prove that Rapu Nui had once been covered in palm forests, which had turned into grassland by the time the Europeans arrived on the island.When the islanders were no longer able to build the 22 ________ they needed to go fishing, they began using the island‘s 23 ___________ as a food source, according to Diamond.Diamond also claims that the moai were built to show the power of the island‘s chieftains, and that the methods of transporting the statues needed not only a great number of people, but also a great deal of 24 ___

Questions 25 and 26

Choose a letters. Write the correct letters in boxes 6 and 7 on your answer sheet.

6. On what points do Hunt and Lipo disagree with Diamond?

A. The period when the moai were created  B. How the moai were transported

7. On what points do Hunt and Lipo disagree with Diamond?

A. The impact of the moai on Rapanui society B. How the moai were carved C. The origins of the people who made the moai

 

IELTS Reading General

Các bài được trích dẫn từ sách, sách, tạp chí, báo, thông báo, quảng cáo, sổ tay và hướng dẫn của công ty. Đây là những tài liệu bạn có thể gặp phải hàng ngày trong môi trường nói tiếng Anh.

Có 3 phần, nhiều đoạn văn. Trong đó, phần 1 chứa 2-3 văn bản ngắn hoặc hơn. Phần 2 có hai văn bản, phần 3 sẽ là một văn bản dài.

  • Phần 1: Các văn bản liên quan đến ngôn ngữ tiếng Anh cơ bản với thông tin thực tế chung như thông báo, quảng cáo và thời gian biểu.
  • Phần 2: Tập trung vào chủ đề công việc: ví dụ, mô tả công việc, hợp đồng và phát triển nhân viên và tài liệu đào tạo.
  • Phần 3: Các đoạn văn xuôi sử dụng cấu trúc phức tạp hơn, nhấn mạnh mô tả và mang tính hướng dẫn hơn tranh luận, liên quan đến xã hội. Các đoạn văn có thể lấy từ báo, tạp chí và các cuốn sách hư cấu và hư cấu.

Các dạng câu hỏi: multiple choice, identifying information, identifying writer’s views/claims, matching information, matching headings, matching features, matching sentence endings, sentence completion, summary completion, note completion, table completion, flow-chart completion, diagram label completion, short-answer questions.

Câu trả lời chấm đúng theo ngữ pháp và chính tả. Mỗi câu hỏi có giá trị 1 điểm.

READING PASSAGE 1

You should spend about 20 minutes on Questions 1-14, which are based on Reading Passage 1 below

Want some great clothing ideas for your family?

Our key for clothing specials in July: M for men, W for women, C for children

For under $10
Cotton socks C – made of pure cotton for long wearing
Woollen socks C – to keep young feet warm in winter
Sports socks M – to go with jeans and other casual clothes
Patterned belts W – to go with jeans and other casual clothes

For under $25
Cotton shirts W – for day and evening wear
Silk shirts M – five sizes, in designer colours, for that special social occasion
T shirts C – hard-wearing, white with a variety of animal motifs
Colour T-shirts M W – cotton and polyester blend, plain colours, no ironing

For under $50
Blue jeans M W – non-shrink, colourfast, small sizes only
Silk shirts M W – plain and patterned, all sizes
Hooded jacket C – protects from the wind, 4 sizes, large strong pockets
jacket W – waterproof with zipper front, all sizes

Or you can buy a gift voucher so that someone else can choose. These come in $10, $20 and $50 amounts.

Additional monthly specials for July to September
July – $10 voucher with any purchase over $60
August – Travel alarm clock worth $19.95 free with purchases of $80 or more!
September – Children’s backpacks. Free with any credit card purchase over $75!

Note: Postage and packing charges
These are applied to each order as follows:

Within Australia:
$7.95 per address, regular post
$17.95 for Express Delivery Service (overnight)

Overseas:
Surface Mail (allow a minimum of two months for delivery)
Airmail (allow around two weeks delivery to most destinations)

New Book Releases

A. This book describes the creativity of Aboriginal people living in the driest parts of Australia. Stunning reproductions of paintings, beautiful photography and informative text.

B. Pocket-sized maps and illustrations with detailed information on the nesting sites and migration patterns of Australia. This is a classic booklet suitable for both beginner and expert.

C. Packed full of information for the avid hiker, this book is a must. Photographs, maps and practical advice will guide your journeys on foot through the forests of the southern continent.

D. More than-an atlas – this book contains maps, photographs and an abundance of information on the land and climate of countries from around the globe.

E. Australia’s premier mountain biking guidebook – taking you through a host of national parks and state forests.

F. Here’s the A-Z of Australian native animals – take an in-depth look at their lives and characteristics, through fantastic photographs and informative text.

G. Graphic artists have worked with researchers and scientists to illustrate how these prehistoric animals lived and died on the Australian continent.

H. A definitive handbook on outdoor safety – with a specific focus on equipment, nutrition, first aid, special clothing and bush skills.

I. Detailed guides to 15 scenic car tours that will take you onto fascinating wilderness tracks and along routes that you could otherwise have missed.

Questions 1-7: Do the following statements agree with the information given in the text.

In boxes 1-7 on your answer sheet, write

TRUE –  if the statement is true
FALSE –  if the statement is false
NOT GIVEN – if the information is not given in the passage

1. Women’s cotton socks cost less than men’s.

2. Men’s silk shirts are available in more than five colours.

3. Children’s T-shirts come in a variety of colours.

4. The child’s jacket has four pockets.

5. If you buy clothes worth $80 in August, you will receive a free alarm clock

6. The charge for special next-day delivery in Australia is $7.95.

7. All clothing is guaranteed to arrive within two months for international delivery.

Questions 8-14: The list of New Book Releases on the following page has nine book descriptions A-I. Choose the correct title for each book from the list of book titles below. Write the correct number i-xi in boxes 8-14 on your answer sheet.

List of Book Titles

i. Field Guide to Native Birds of Australia
ii. The Bush on Two Wheels: 100 Top Rides
iii. Bush Foods of Australian Aborigines
iv. A Pictorial History of the Dinosaur in Australia
v. Bushwalking in Australia
vi. World Geographica
vii. Driving Adventures for 4-wheel-drive Vehicles
viii. Survival Techniques in the Wild
ix. Encyclopaedia of Australian Wildlife
x. Guide to the Art of the Australian Desert
xi. Field Guide to Animals of the World

8.  Book A –
9. Book B –
10. Book C –
Example: Book D – vi
11. Book E –
12. Book F –
13. Book G –
14. Book H –
Example Book I – vii

 

Writing Academic

2 phần với 2 câu hỏi

–  Câu hỏi ( nhiệm vụ) 1: Yêu cầu thí sinh mô tả một số thông tin hình ảnh theo cách riêng. Thí sinh cần phải viết 150 từ trong khoảng 20 phút. Thông tin hình ảnh có thể là đồ thị, biểu đồ hoặc bảng để thí sinh mô tả các sự kiện, số liệu liên quan. Hoặc đó là sơ đồ của một máy, thiết bị hoặc quá trình để người thi giải thích cách hoạt động.

Bạn có thể tham khảo chi tiết về phần thi này qua video sau:

 

– Câu hỏi (nhiệm vụ 2), thí sinh viết bài thể hiện ý kiến của mình với một quan điểm hoặc đối số hoặc vấn đề. Thí sinh cần viết 250 từ trong khoảng 40 phút.

Trong IELTS Writing Task 2, các thí sinh được đưa ra một chủ đề để viết về một phong cách học thuật hoặc bán chính thức / trung lập.

Lưu ý: Khi làm bài, thí sinh cần viết đúng số từ tối thiểu yêu cầu trong thời gian phù hợp. Nếu viết ngắn hơn, người thi sẽ bị trừ điểm nhưng nếu viết quá dài thì sẽ khó kịp thời gian.

Note: Phần Task 2 có số điểm gấp đôi so với Task 1.

Dưới đây là tổng quan về phần thi Writing Task 2 Academic:

 

Writing General

Phần General, thí sinh cũng phải thi hai phần nhưng các câu hỏi tại mỗi Task có sự khác biệt so với dạng bài thi Academic.

– Câu hỏi nhiệm vụ 1: Người thi được yêu cầu viết câu trả lời cho một tình huống, phổ biến nhất là viết một lá thư yêu cầu thông tin hoặc giải thích một tình huống. Ví dụ: viết thư cho nhân viên nhà ở về vấn đề chỗ ở, viết thư cho chủ nhân mới về các vấn đề quản lý thời gian họ đang gặp phải, viết thư cho một tờ báo địa phương về kế hoạch phát triển một sân bay địa phương, viết thư cho một cơ quan cho thuê để sắp xếp các vấn đề với hệ thống sưởi ấm trong nhà của họ.

Câu trả lời có ít nhất 150 từ, viết ngắn hơn bị trừ điểm. Thực hiện trong 20 phút là đủ, nếu viết dài sẽ quá thời gian để làm Task 2.

Ví dụ IELTS Writing general task 1

Một đề thi IELTS Writing General Task 1

– Trong Task 2, các thí sinh viết một bài luận để đáp lại quan điểm, tranh luận hay vấn đề

Trong Writing Task 2, các thí sinh viết bài tiểu luận bán chính thống / trung lập của ít nhất 250 từ. Chủ đê viết là những mối quan tâm chung như gia đình, lễ hội, văn hóa, môi trường…Người thi phải nêu lên quan điểm và giải thích rõ theo yêu cầu đặt ra.

Ví dụ IELTS Writing general task 2

Một đề thi IELTS Writing General Task 2

Tiêu chí chấm điểm của hai dạng bài thi này đều giống nhau. Các bạn tham khảo tiêu chí chấm điểm IELTS Writing như sau:

 

2. Thời gian thi

Cụ thể thì, IELTS Academic có số lần thi nhiều hơn General theo lịch thi IDP và BC trong nhiều năm qua do nhu cầu thi cao hơn. Bạn có thể xem chi tiết lịch thi với các tỉnh thành, khu vực tại đây.

3. Đề thi nào khó hơn?

Đề thi IELTS Academic có khó hơn so với General cũng do mục đích sàng lọc và kiểm tra ngôn ngữ phù hợp theo tiêu chuẩn.

Như vậy, xét tổng thể, IELTS General và Academic giống nhau khá nhiều. Thế thì, nên chọn thi IELTS dạng nào?

Nên chọn thi IELTS General hay Academic thì phù hợp?

Như đã phân tích điểm giống và khác biệt, các bạn có thể nhận thấy, mục tiêu bạn thi IELTS là gì thì nên chọn loại hình đó.

Chọn IELTS Academic hay General

Đối với các bạn có mong muốn du học, học tập ở nước ngoài thì bắt buộc thi IELTS Academic còn nếu chỉ để giao tiếp làm việc đơn giản hơn thì bạn chọn General. Một thông tin khác là khi có bằng Academic thì bạn sẽ không cần thi bằng General do đó, tùy thuộc mục tiêu mà bạn có thể lựa chọn phù hợp. Tuy nhiên, đừng cố quá theo đuổi bằng Academic bởi đề thi loại hình này thường nghiêng về học thuật hơn do đó, ôn luyện cần chú tâm hơn.

 

Trả lời