Sự khác nhau giữa vỏ lục địa và đại dương

tải xuống 22

vỏ trái đất

 

– Vỏ lục địa:

+ Phân bố ở lục địa và một phần dưới mực nước biển.

+ Bề dày trung bình: 35 – 40 km (ứ miền núi cao đến 70 – 80 km).

+ Cấu tạo gồm ba lớp đá: trầm tích, granit và badan.

– Vỏ đại dương:

+ Phân bố ở các nền đại dương, dưới tầng nước biển.

+ Bề dày trung bình là 5 – 10 km.

+ Không có lớp đá granit.

Xem thêm: Kinh doanh gì ở quê?

Trả lời