Sự khác nhau giữa hai hình thức ở trọ Homestay và Host Family

host family

Khi du học tại Mỹ, nếu học sinh không có thân nhân thì sẽ được nhà trường sắp xếp cho cư ngụ với gia đình người bản xứ. Nhưng người thì gọi đó là Homestay, người thì gọi Host family

Tại Mỹ, Homestay và Host family đều là nơi nhận các học sinh tạm trú trong thời gian du học. Nhưng hai loại hình thức cư ngụ này có điểm khác nhau như sau:

Contents

Home stay

– Hình thức chọn lựa: Khi gia đình người bản xứ có dư phòng trong nhà, họ có thể đăng ký với nhà trường để nhận du học sinh đến trọ. Du học sinh từ 18 tuổi trở lên (độ tuổi trưởng thành theo luật định) nếu không đăng ký ở ký túc xá, không tự thuê nhà ở ngoài hoặc không có nhà thân nhân… thì sẽ được nhà trường sắp xếp cho đến trọ tại một gia đình đã đăng ký với trường.

Đôi khi gia đình Homestay có lo cho du học sinh ăn mỗi ngày 2 buổi sáng và chiều (có tính thêm tiền ăn) hoặc cũng có những gia đình chỉ tính tiền ở trọ.

Một góc căn phòng homestay

– Về thời gian cư ngụ: Thông thường khi đăng ký “Homestay”, du học sinh được yêu cầu đến ở trọ trong thời gian tối thiểu là 4 tuần đầu. Sau đó, nếu du học sinh thích thì có thể xin cư ngụ tiếp và đóng tiền ở trọ (2 tuần/lần).

Nếu du học sinh không thích thì có thể báo với gia đình “Homestay” để chuyển đi nơi khác (thời gian báo trước là 2 tuần).

– Về quan hệ: Quan hệ giữa gia đình “Homestay” và du học sinh chỉ là quan hệ giữa chủ nhà và sinh viên ở trọ mà thôi. Tuy nhiên, trong những trường hợp du học sinh gặp khó khăn về tinh thần thì gia đình “Homestay” cũng sẵn lòng giúp đỡ.

Host family

– Hình thức chọn lựa: Đối với du học sinh dưới 18 tuổi, nếu không có thân nhân, không ở nội trú thì sẽ được nhà trường sắp xếp đến ở trong gia đình “Host family”.

Tuy “Host family” cũng là hình thức ở trọ cho du học sinh như “Homestay” nhưng “Host family” được hiểu là một hình thức của “gia đình giám hộ”, không như “Homestay” chỉ là nơi ở trọ đơn thuần.

Gia đình người bản xứ khi đăng ký làm “Host family” phải điền vào một mẫu đơn với đầy đủ thông tin của gia đình như họ tên, thông tin nghề nghiệp, số thành viên trong gia đình, số phòng trong nhà, hình ảnh và thông tin về sinh hoạt trong gia đình, kể cả số thú nuôi trong nhà như chó, mèo…

Sau đó, nhà trường sẽ đến kiểm tra độ xác thực của các thông tin này trước khi chấp nhận gia đình này làm “Host family”. Đối với một số ít gia đình “Host family” thì nhà trường phải trả tiền cho họ. Nhưng phần đông đều là những gia đình tình nguyện.

Tất cả những gia đình “Host family” đều phải có lý lịch tốt tại địa phương (tại các nước khác không có loại “Host family” như ở Mỹ mà sẽ do thân nhân, nhà trường hay một công ty nào đó nhận trách nhiệm giám hộ).

– Về thời gian cư ngụ: Khi du học sinh chọn hình thức “Host family” thì sẽ phải cư ngụ tại gia đình đó trong thời gian suốt một năm học (không như “Homestay”). Sau một năm, nếu gia đình “Host family” và du học sinh muốn tiếp tục duy trì việc cho ở trọ này thì phải đăng ký với trường cho năm học tiếp theo.

– Về quan hệ: Tuy cũng là nơi ở trọ cho du học sinh nhưng mối quan hệ giữa gia đình Host family và du học sinh là mối quan hệ của một gia đình giám hộ, bảo trợ. Trong thời gian cư ngụ tại “Host family”, du học sinh sẽ không trả tiền hàng tuần như tại “Homestay”. Gia đình “Host family” phải có trách nhiệm giám hộ, giúp đỡ và chăm sóc du học sinh trong thời gian ngoài giờ học. Gần đây đã có nhiều học sinh được gia đình “Host family” nhận làm con nuôi tại Mỹ.

Trả lời