tải xuống 7

HTML VÀ XHTML GIỐNG VÀ KHÁC NHAU NHỮNG GÌ? được viết bởi Nguyễn Đức Anh 23 June, 2016

XHTML là gì? XHTML là viết tắt của EXtensible HyperText Markup Language (Ngôn ngữ HTML mở rộng) XHTML gần giống hệt HTML XHTML chặt chẽ hơn HTML XHTML là HTML được viết dưới dạng …

HTML VÀ XHTML GIỐNG VÀ KHÁC NHAU NHỮNG GÌ? được viết bởi Nguyễn Đức Anh 23 June, 2016 Read More