So sánh sự khác nhau giữa phần mềm và phần cứng máy tính

tải xuống 4 3

Phần cứng máy tính là bất kỳ thiết bị vật lý nào được sử dụng trong hoặc với máy của bạn, trong khi phần mềm là tập hợp mã được cài đặt trên ổ cứng máy tính của bạn. Ví dụ: màn hình máy tính bạn đang sử dụng để đọc văn bản này và con chuột bạn đang sử dụng để điều hướng trang web này là phần cứng máy tính.

Các trình duyệt Internet cho phép bạn truy cập trang này và các hệ điều hành mà trình duyệt đang chạy trên được coi là phần mềm.

Contents

Thông tin và ví dụ khác

Tất cả phần mềm sử dụng ít nhất một thiết bị phần cứng để hoạt động. Ví dụ: trò chơi video là phần mềm sử dụng bộ xử lý máy tính ( CPU ), bộ nhớ ( RAM ), ổ cứng và thẻ video để chạy. Phần mềm xử lý văn bản sử dụng bộ xử lý máy tính, bộ nhớ và ổ cứng để tạo và lưu tài liệu.

Phần cứng là những bộ phận cho một máy tính làm việc. CPU xử lý thông tin và thông tin đó có thể được lưu trữ trong RAM hoặc trên ổ cứng. Một card âm thanh có thể cung cấp âm thanh đến loa , và một card màn hình có thể cung cấp một hình ảnh với một màn hình . Tất cả điều này là phần cứng.

Một máy tính có thể chạy mà không cần phần mềm ?

Trong hầu hết các tình huống, có, một máy tính có thể chạy mà không cần cài đặt phần mềm. Tuy nhiên, nếu không tìm thấy hệ điều hành hoặc trình thông dịch , nó sẽ tạo ra lỗi hoặc không xuất bất kỳ thông tin nào. Một máy tính cần phải có ít nhất một số loại hệ điều hành cho phép cả người dùng và phần mềm tương tác với phần cứng máy tính.

Cài đặt chương trình vào máy tính ngoài hệ điều hành giúp máy tính có thêm khả năng. Ví dụ, không cần một trình xử lý văn bản , nhưng nó cho phép bạn tạo tài liệu và chữ cái.

Một máy tính có thể chạy mà không cần phần cứng ?

Hầu hết các máy tính yêu cầu ít nhất một màn hình , ổ cứng , bàn phím , bộ nhớ , bo mạch chủ , bộ xử lý , nguồn điện và thẻ video để hoạt động đúng.

Lưu ý: Một máy tính như máy khách và máy chủ mỏng có thể được thiết lập để chạy mà không cần màn hình, bàn phím hoặc ổ cứng.

Nếu bất kỳ thiết bị nào trong số này bị thiếu hoặc trục trặc, sẽ gặp lỗi hoặc máy tính sẽ không khởi động. Không cần thêm phần cứng như ổ đĩa (ví dụ: CD-ROM hoặc DVD ), modem , chuột , card mạng , máy in , card âm thanh hoặc loa , nhưng cung cấp cho máy tính chức năng bổ sung.

 

 

 

Trả lời