dan ong khon

Sự khác nhau giữa đàn ông dại và đàn ông khôn

Đàn ông dại cãi nhau với phụ nữ mọi lúc mọi nơi, khiến họ bị xem là đàn bà; đàn ông khôn thường im lặng.● Đàn ông dại không ngừng bới móc quá khứ của phụ nữ; đàn ông khôn giúp phụ nữ vui với hiện tại, tương lai và quên quá khứ.

Sự khác nhau giữa đàn ông dại và đàn ông khôn Read More