sự khác nhau giữa văn lang và âu lạc

images 1 1

Giống nhau:

– Vua là người đứng đầu nhà nước, nắm mọi quyền hành. Bộ máy nhà nước được tổ chức từ trên xuống dưới, lấy làng, chạ làm cơ sở (đơn vị hành chính).

– Còn đơn giản, sơ khai nhưng đã là tổ chức chính quyền cai quản cả nước.

* Khác nhau:

Nội dung

Nhà nước Văn Lang

Nhà nước Âu Lạc

Kinh đô

Bạch Hạc (Phú Thọ).Phong Khê (Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội).

Quân đội

Chưa có.Bộ binh, thủy binh, trang bị vũ khí bằng đồng như giáo, rìu chiến, dao găm, nỏ.

Thành quách

Chưa có.Thành Cổ Loa.

Quyền lực của vua

Chưa cao.Cao hơn, tập trung hơn.

Phân hóa xã hội

Chưa có sự phân hóa sâu sắc.Sự phân biệt giữa tầng lớp thống trị và nhân dân sâu sắc hơn.

Xem thêm: Khác biệt giữa Việt Nam và Trung Quốc từ góc độ lịch sử

 

Trả lời