Khác biệt giữa Kháng nguyên (Antigen) và Kháng thể (Antibody)

tải xuống 14

Các kháng thể , còn được gọi là globulin miễn dịch, các phân tử hình chữ Y là các protein được sản xuất bởi cơ thể giúp chống lại các chất lạ gọi là kháng nguyên . Các kháng nguyên là bất kỳ chất nào kích thích hệ thống miễn dịch tạo kháng thể. Các kháng nguyên có thể là vi khuẩn, vi rút hoặc nấm gây nhiễm trùng và bệnh tật.

Dưới đây là một số khác biệt giữa Antigen và Antibody:Differences Between Antigen and Antibody

 

Contents

STT

Kháng nguyên

Kháng thể

1Nói chung protein có thể là chất béo, carbohydrate hoặc axit nucleic.Các kháng thể là các protein.
2Kích hoạt sự hình thành các kháng thể.Các trang biến có lãnh thổ kháng nguyên.
3Có ba loại kháng nguyên cơ bản. (Exogenous, nội sinh và Autoantigens)Có năm loại kháng thể cơ bản. (Immunoglobulin M, G, E, D và A)
4Vùng của kháng nguyên tương tác với các kháng thể được gọi là epitope.Vùng biến đổi của kháng thể đặc biệt liên kết với một epitope được gọi là paratope.
5Nguyên nhân phản ứng dị ứng hoặc bệnh tật.Bảo vệ cơ thể bằng cách cố định hoặc phân tán vật liệu kháng nguyên.
Rate this post

Originally posted 2019-10-03 19:52:28.

Trả lời