So sánh điện trường và từ trường

dien truong va tu truong3
So sánh  điện trường và từ trường

Bạn không hiểu thế nào là từ trường, thế nào là điện trường. bài viết sau đây sẽ cung cấp đầy đủ những kiến thức đầy đủ về từ trường và điện trường dành cho bạn. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng sẽ so sánh cụ thể giữa từ trường và điện trường để bạn hiểu hai khái niệm này một cách cặn kẽ hơn.

So sánh  điện trường và từ trường

Điện trường
Khái niệm:
Điện trường là một dạng vật chất (môi trường) đặc biệt bao xung quanh hạt mang điện tích và gắn liền với điện tích đó.
Kí hiệu:
Điện trường có ký hiệu E
Đơn vị
Đơn vị của điện trường là N / C
Cách nhận biết điện trường:
Bằng mắt thường ta không thể nhận biết từ trường, nhưng bằng các hiện tượng vật lí thì từ trường tồn tại mọi nơi.
Ví dụ: Đưa một bóng đèn nhỏ lại gần quả cầu plasma tích điện đang đứng yên , ta thấy bóng đèn phát sáng. Tăng dần khoảng cách giữa bóng đèn và quả cầu plasma ta thấy độ sáng giảm dần cho đến khi tắt hẳn.​
Tính chất của điện trường:
Điện trường tác dụng lực điện lên các hạt mang điện khác đặt trong nó.

So sánh  điện trường và từ trường

Từ trường:
Khái niệm:
Từ trường là môi trường xung quanh nam châm hay xung quanh dòng điện (điện tích chuyển động).
Kí hiệu:
Từ trường có 2 kí hiệu:
Kí hiệu là B có cách đọc: Mật độ thông lượng từ
Cảm ứng từ
Từ trường
Kí hiệu là H có cách đọc: Cường độ từ trường
Độ lớn từ trường
Từ trường
Trường từ hóa
Đơn vị:
Đơn vị của từ trường là T
Tính chất của từ trường:
Tính chất cơ bản của từ trường là gây ra lực từ tác dụng lên một nam châm hay một dòng điện khác đặt trong nó.
Nguồn gốc từ trường:
– Điện tích đang đứng yên là nguồn gốc của điện trường tĩnh.
– Điện tích đang chuyển động vừa là nguồn gốc của điện trường, vừa là nguồn gốc của từ trường.

So sánh điện trường và từ trường:

So sánh  điện trường và từ trường

 

Trả lời