sự khác nhau giữa ủy nhiệm chi và séc

Phân biệt ủy nhiệm thu và ủy nhiệm chi

Séc: Căn cứ vào hình thức thanh toán có 3 loại séc:
+ Séc tiền mặt: Dùng để rút tiền mặt tại NH
+ Séc chuyển khoản là tờ séc do chủ tài khoản ký phát và trực tiếp giao cho người thụ hưởng để thực hiện nghĩa vụ thanh toán của mình.
+ Séc xác nhận: được NH bảo đảm khả năng thanh toán.

– UNC hay lệnh chi: là phương tiện thanh toán mà người trả tiền lập lệnh theo mẫu do tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán quy định ,gửi cho tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán nơi mình mở tài khoản, yêu cầu tổ chức đó trích một số tiền nhất định trả cho người thụ hưởng.

Vậy là đã rõ khi nào dùng séc và khi nào dùng UNC rồi đúng không ạ?

– UNT là chứng từ thanh toán do người bán lập trên mẫu quy định trên cơ sở hóa đơn giao hàng hoặc dịch vụ để đòi tiền hàng hóa đã giao, dịch vụ đã cung ứng cho người mua thông qua tài khoản NH nơi mình mở Tk, yêu cầu Nh thu hộ số tiền ghi trên UNT ( trên cơ sở có thỏa thuận hoặc hợp đồng về các điều kiện thanh toán giữa bên trả tiền và bên thụ hưởng)

 

4/5 - (6 bình chọn)

Trả lời