Sự khác nhau giữa Bay và Gulf

halong bay

Bay- is body of water which is partially surrounded by land with a wide mouth which opens into ocean.

Theo Từ điển Dầu khí do Tổng Hội Địa chất Việt Nam xuất bản năm 2004 thì “Vịnh là vùng nước rộng ăn sâu vào đất liền, nơi đường bờ biển có dạng đường cong lớn. Vũng là vùng nước có những đặc điểm tương tự nhưng nhỏ hơn vịnh”.

Theo “Từ điển Địa chất giải thích” (Nguyễn Văn Chiển và nnk, 1979) thì “Vịnh là phần biển ăn sâu vào lục địa, có cửa mở rộng ra phía khơi với chiều rộng đáng kể. Vũng biển là phần biển ăn sâu vào lục địa, nối với ngoài khơi thường chỉ bằng các khe, lạch không lớn… Vũng biển còn được gọi là vịnh nhỏ”.

Trần Đức Thạnh và đồng nghiệp trong cuốn sách: ”Vũng vịnh ven bờ biển Việt Nam và tiềm năng sử dụng”, đã định nghĩa: ”vũng vịnh là một phần của biển lõm vào lục địa hoặc do đảo chắn tạo thành một vùng nước khép kín ở mức độ nhất định mà trong đó động lực biển thống trị ”.

Các vũng vịnh Việt Nam được chia thành 3 cấp: cấp 1- vịnh biển (gulf); Cấp 2 – vịnh ven bờ (bay), trong đó có cả vịnh bờ đá và cấp 3: Vũng (bight, shelter). Vũng vịnh ven bờ (coastal bay) là thuật ngữ chỉ một nhóm các vịnh (bay) và vũng (bight, shelter) ở ven bờ có độ sâu thường không quá 30m.Trong tiếng nước ngoài còn có khái niệm embayment, gọi Việt hóa là vịnh bờ đá. Đó là một vùng lõm của bờ đá gốc, vốn là các thung lũng sông ngập chìm dạng Rias hoặc Fjord. Vịnh Xuân Đài ở Phú Yên là một vịnh bờ đá tiêu biểu, hầu như toàn bộ bờ là đá gốc, diện tích khá lớn (61km2), sâu nhất 20m, sâu trung bình 10m.

Ở Việt Nam, các vũng có diện tích dưới 50 km2, các vịnh ven bờ có diện tích từ 50 km2 trở lên. Thống kê trên bản đồ tỷ lệ 1/100.000 cho biết ở ven bờ biển Việt Nam có tổng số 48 vũng vịnh với tổng diện tích khoảng 4000km2.

Tuy nhiên, theo cách hiểu thông thường, chúng ta thường hay nhầm lẫn giữa “vịnh lớn” (Gulf), “vịnh” (Bay) và “vũng” (small bay) nên thường hay nói “Vịnh Bắc Bộ” (Gulf of Tonkin), “Vịnh Hạ Long” (Ha Long Bay), “Vịnh Bái Tử Long” (Bai Tu Long Bay) hoặc “Vịnh Cam Ranh” (Cam Ranh Bay).

Để phân biệt rõ hơn các khái niệm “vịnh lớn”, “vịnh” và “vũng” và vũng có thể tham khảo trong Từ điển Địa chất Mỹ xuất bản năm 1987, tái bản năm 2001. Theo đó thì “Vịnh (bay) là một vùng nước biển hay hồ rộng lớn, mở hoặc nằm giữa hai mũi nhô ven bờ hoặc các hòn, các đảo nhỏ ven bờ. Vịnh lớn hơn vũng (cove, small bay) nhưng nhỏ hơn, nông hơn những vùng nước biển và đại dương lớn được ôm bởi những vòng cung bờ biển dài thông với đại dương được gọi là vịnh lớn (gulf)”.

main qimg cb04aab6fd572e9500a92fdca4fdfaa8
main qimg c1226df35c54090aeca7a407c0be897c
main qimg bbffd07e9a8574eb5b5f51e108f28eb2

Gulf- it is almost surrounded by land with narrow mouth opening .

main qimg 79a82464033772ad1c75f99475bdb96f
main qimg 2c81c4a60f8a639a3fca8c6ed0700995
main qimg 07c6aa2d8478f6ac331d5634702c5cbd

Strait- strait is a naturally formed narrow passage of water that connects to relatively large water bodies. Typically, seas are partially enclosed by land.

main qimg a56efeb652a3771c8ca1471a99bab154

Some straits in the world

main qimg 489c9cc9783c915fb99cf0344339030b
main qimg 1da1477e725df017683a06a2c9ba3666
main qimg 127c5f894231722c1657b3be75273589
main qimg f1e9be1aa74c6e8f2632941d6d1b7c63
main qimg 79e45f39cc69d6d20ad78cb13373fcf0

Image source: Google

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời