Sự khác nhau giữa cây 1 lá mầ và 2 lá mầm

la mam

Đây là câu hỏi trong chương trình sinh học lớp 6 có thể các em không biết thìm tham khảo lời giải sau

Câu hỏi: Tìm điểm giống và khác nhau giữa hạt của cây 1 lá mầm và hạt của cây 2 lá mầm
So sánh sự khác nhau giữa hạt 1 lá mầm và hạt 2 lá mầm

Đáp án:

Điểm giống nhau giữa hạt cây 2 lá mầm (hạt đỗ đen) và cây 1 lá mầm (hạt ngô) là: đều có vỏ bao bọc bảo vệ hạt, phôi. Phôi đều có: chồi mầm, lá mầm. thân mầm và rễ mầm.

Điểm khác nhau giữa hạt cây Hai lá mầm và hạt cây Một lá mầm là: phôi của hạt cây Hai lá mầm thì có 2 lá mầm, còn phôi của hạt Một lá mầm thì có 1 lá mầm. Chất dinh dưỡng dự trữ ở hạt cây Hai lá mầm nằm trong 2 lá mầm, còn ở cây Một lá mầm thì nằm ở phôi nho.

Thông tin thêm

Cây một lá mầm:
– Có dạng thân cỏ (trừ một số ít có dạng thân đặc biệt như cây cau, cây dừa, tre , nứa …)
– Cây một lá mầm phôi của hạt chỉ có một lá mầm
– Rễ chùm
– Gân lá hình cung, song song
– Hoa có từ 4 đến 5 cánh .
VD: cây rẻ quạt, lúa, lúa mì, ngô…

Cây hai lá mầm:
– Có dạng thân đa dạng (thân gỗ, thân cỏ , thân leo …)
– Rễ cọc
– Gân lá hình mạng (trường hợp đặc biệt thì các gân lá chính sếp hình cung…)
– Câu hai lá mầm phôi của hạt có hai lá mầm
– Số cánh hoa thì đa dạng ( có cây hoa không cánh hoặc rất nhiều cánh )
VD: Cây rau muống, rau cải, bầu , bí, mướp, cà chua …

Trả lời