Sự phân hóa khác nhau giữa đới khí hậu ôn đới và đới khí hậu nhiệt đới?

tải xuống 2 2

Sự phân hóa khác nhau giữa đới khí hậu ôn đới và đới khí hậu nhiệt đới gồm Đới khí hậu nhiệt đới (đới nóng) và Đới khí hậu ôn đới (Đới ôn hòa), giữa hai đới khí hậu này có sự khác nhau.

Contents

Đới khí hậu nhiệt đới (đới nóng)

có đặc điểm là khí hậu khá ổn định với đặc điểm chung là nóng và mưa nhiều quanh năm, biên độ nhiệt năm nhỏ; Gió thịnh hành là gió Tín phong.Nhiệt đới phân hóa thành các kiểu khí hậu: Nhiệt đới ẩm, nhiệt đới khô, nhiệt đới gió mùa, xích đạo ẩm và hoang mạc nhiệt đới. Sự phân hóa khí hậu ở đới nóng chủ yếu phụ thuộc vào vị trí gần hay xa biển

Đới khí hậu ôn đới (Đới ôn hòa)

có tính chất trung gian giữa đới nóng và đới lạnh nên thời tiết diễn biến thất thường; có sự phân hóa theo không gian và thời gian , biên độ nhiệt trong năm lớn. Theo thời gian , khí hậu ôn đới có 4 mùa :xuân,hạ, thu, đông ; Càng về hai cực độ chênh lệch giữa ngày đêm càng lớn. Theo không gian, đới ôn hòa phân hóa thành các kiểu khí hậu ôn đới hải dương,ôn đới gió mùa, ôn đới lục địa, cận nhiệt đới gió mùa, cận nhiệt Địa Trung Hải và hoang mạc ôn đới. Sự phân hóa khí hậu ở đới ôn hòa phụ thuộc vào vị trí gần hay xa biển,đồng thời còn phụ thuộc vào vĩ độ địa lí và theo thời gian ( 4 mùa trong năm)

 

Trả lời