Sự khác nhau giữa súng AK và CKC

sung ckc

SÚNG TIỂU LIÊN AK

 • Súng Tiểu liên AK do Liên Xô sản xuất đầu tiên. AK viết tắt của Atomat Kalashnicov (súng Kalashnicov tự động), do Kalasnicov chế tạo năm 1947, còn gọi là súng AK 47, AK thường hay AK cỡ 7,62 mm.
 • Súng có lê để đánh gần
 • Tầm bắn ghi trên thước ngắm : 800m, AK cải tiến là 1000m.
 • Tốc độ bắn chiến đấu: phát một: 40phát/phút, liên thanh: 100phát/phút.
 • Trọng lượng của súng là 3,8kg, AKM : 3,1kg, AKMS : 3,3kg.
 • Hộp tiếp đạn chứa 30 viên nặng 0,5 kg. Súng dùng đạn cỡ 7,62 mm x 39 mm kiểu 1943 do Liên Xô chế tạo hoặc kiểu 1956 do Trung Quốc chế tạo. Súng dùng chung đạn với các loại súng: Súng trường CKC, K63, trung liên RPD, RPK.

SÚNG TRƯỜNG CKC

 • Súng trường CKC chỉ bắn được phát 1 và có lê để đánh gần
 • Tầm bắn ghi trên thước ngắm 1000m
 • Tốc độ bắn chiến đấu 35-40 phát /1phút.
 • Trọng lượng của súng: 3,75kg. có đủ đạn 3,9 kg.
 • Súng sử dụng đạn kiểu 1943(đạn k56) với các loại đầu đạn khác nhau nhau như : đầu đạn thường, đạn vạch đường đạn xuyên cháy, đạn cháy.

Trả lời