Sự khác nhau giữa dầm móng và giằng móng

giang tuong va giang mong 1024x576

Dầm móng của móng băng có nhiệm vụ làm việc như 1 dầm bị lật ngược chịu tác động của tải trọng tại cột và tác động ngược lại (phản lực) của đất nền.
giằng móng ta dùng chúng trong móng cọc là thường xuyên tác dụng của chúng là như các liên kết thanh giằng các móng kết hợp lại với nhau nhằm chịu nén lệch tâm của cột làm xin ra monemt đó bạn.

Giằng móng liên kết các móng với nhau,có tác dụng tăng ổn định cho hệ móng,hạn chế lún lệch,không đỡ tường.Còn dầm móng ngoài các tác dụng trên còn có tác dụng đỡ khối tường bên trên nữa.

Trả lời