Ưu nhược điểm của xupap đặt và xupap treo

tải xuống 40
 Ưu nhược điểm của xupap đặt và xupap treo là: 
Xupap đặt (hình a) có ưu điểm:

- Kết cấu dẫn động cam đơn giản, chiều cao máy nhỏ 

- Khoảng cách truyền động cam ngắn (từ trục khuỷu đến trục cam),

- Xupap không có khả năng rơi chạm đỉnh pittong (vì lý do tuột cá hãm xu páp).

Xupap đặt có nhược điểm:

- Thể tích vùng buồng đốt lớn do vậy tỷ lệ nén e nhỏ,

- Khả năng thải khí cháy chậm và còn sót lại nhiều

Do vậy xu páp đặt chỉ dùng cho động cơ xăng loại trước đây.

Xupap treo (hình b) có ưu điểm:

- Kết cấu buồng đốt gọn do vậy tỷ lệ nén e có thể lớn,

- Khả năng thải khí cháy nhanh, ít gây kích nổ.

Xupap treo có nhược điểm:

- Kết cấu phức tạp, số lượng chi tiết nhiều,

- Khoảng cách truyền động cam dài, hoặc dẫn động xu páp xa,

- Dễ bị xảy ra hiện tượng xupap chạm đỉnh pittong (do tuột cá hay điều chỉnh cam sai).

Ngày nay cả động cơ xăng và diezel thường dùng xupap treo, vừa nhằm tăng công suất động cơ và hạn chế chất độc hại trong khí xả.

 

Trả lời