Sự khác biệt giữa người tiết kiệm và người bần tiện

tải xuống 10

Tiết kiệm và bần tiện là sự khác nhau rất khác.

Người tiết kiệm sẽ quan tâm đến giá trị của món đồ mình định mua trong khi người bần tiện thường chỉ nhìn giá cả.

Sự khác biệt giữa người tiết kiệm và người bần tiện

Trả lời