Phân biệt vượn và khỉ

khi 604x400

Cả khỉ và vượn đều thuộc bộ Linh trưởng. Bộ này gồm hơn 300 loài, trong đó có con người, vượn, khỉ và bộ bán hầu (chẳng hạn như vượn cáo). Điểm đặc trưng để nhận biết linh trưởng là có bàn tay, bàn chân, mắt hướng về phía trước. Trừ loài người, hầu hết các loài linh trưởng đều trèo cây rất linh hoạt.​ ​ ​ ​​​ ​ ​​ ​ ​

khi

Đặc điểm dễ nhất để phân biệt vượn và khỉ là chiếc đuôi. Loài vượn không có đuôi, cơ thể cũng lớn hơn loài khỉ. Loài khỉ có cấu trúc xương và cách di chuyển giống các loài động vật có vú nhỏ như chó, mèo.

Loài khỉ bao gồm khỉ đầu chó, khỉ đuôi sóc, khỉ sư tử mặt đen, khỉ capuchin.

vuon

Loài vượn có khỉ đột, tinh tinh, đười ươi, vượn má vàng, tinh tinh lùn. Con người cũng được xếp cùng họ với vượn.

Xét về điều kiện tiến hóa và di truyền, vượn gần gũi với con người hơn khỉ. Ngoài cấu trúc cơ thể cơ bản tương tự, vượn rất thông minh và có thể biểu hiện hành vi giống con người. Tinh tinh – loài có mối liên hệ gần nhất với con người – có thể tạo ra các công cụ đơn giản và sử dụng chúng hiệu quả.​​ ​ ​​​ ​ ​​ ​ ​

Vượn có kỹ năng về ngôn ngữ cao hơn khỉ. Chúng không thể nói nhưng có thể sử dụng chuyển động cơ thể để giao tiếp với con người một cách hiệu quả. Vượn có thể tự suy nghĩ và giải quyết vấn đề trong môi trường sống của chúng.​ ​ ​

 

Trả lời