Sự khác nhau cơ bản giữa hệ điều hành với một phần mềm ứng dụng

tải xuống 1 4

Sự khác nhau chính giữa hệ điều hành với một phần mềm ứng dụng: Hệ điều hành là các chương trình tổ chức việc quản lí, điều phối các bộ phận chức năng của máy tính sao cho chúng hoạt động một cách nhịp nhàng và chính xác. Còn phần mềm ứng dụng là chương trình đáp ứng những yêu cầu ứng dụng cụ thể.

Ví dụ, Microsoft Word, Microsoft Excel… Hệ điều hành là môi trường làm việc cho các phần mềm ứng dụng. Không có hệ điều hành thì các phần mềm ứng dụng không thể hoạt động được.

Contents

Hệ điều hành

Hệ điều hành (tiếng Anh: Operating System – OS) là một phần mềm chạy trên máy tính và các thiết bị di động, dùng để điều hành, quản lý các thiết bị phần cứng và các tài nguyên phần mềm trên máy tính và các thiết bị di động.

Ứng dụng phần mềm

Các loại phần mềm ứng dụng. Các ứng dụng chạy trên máy tính để bàn được ‘cài đặt’ trên máy tính của người dùng. Chúng thường là phần mềm công suất lớn, sử dụng bộ nhớ của máy tính trực tiếp để thực hiện một thao tác

Trả lời