Sự khác nhau giữa công ty Cổ phần và công ty TNHH

congtycophanvatnhh

Về cơ bản, không có nhiều sự khác biệt đáng kể nào giữa hình thức công ty TNHH và công ty cổ phần theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Việc thuận lợi hay không thuận lợi của mỗi loại hình công ty phụ thuộc rất nhiều vào triết lý quản lý cũng như chính sách của mỗi nhà đầu tư.

Do vậy, để thuận tiện cho việc theo dõi, chúng tôi tóm tắt giữa loại hình công ty cổ phần và Công ty TNHH để mọi người tham khảo:

Tiêu chí phân loạiCông ty cổ phầnCông ty TNHH
Số lượng thành viên/Cổ đông tối thiểuTối thiếu có 3 thành viên và không giới hạn số thành viên1 đối với công ty TNHH 1 thành viên và 2 đối với Công ty TNHH từ 2 thành viên trở lên Giới hạn tối ta thành viên là 50
Cơ quan điều hành cao nhấtĐại hội đồng cổ đôngChủ sở hữu đối với công ty TNHH 1 thành viên và Hội đồng thành viên đối với Công ty TNHH từ hai thành viên trở lên
Cơ quan quản lý trung gianHội đồng quản trị
Tổng Giám đốc/Giám đốc
Tổng Giám đốc/Giám đốc
Hình thức huy động vốn khi cần tăng vốnChào bán cho các Cổ đông hiện hữu
Chào bán riêng lẻ ra bên ngoài
Chào bán rộng rãi trên thị trường chứng khoán
Các thành viên hiện hữu tự tăng vốn góp
Kêu gọi thêm thành viên góp vốn
Chuyển nhượng vốn gópTự do chuyển nhượng vốn góp sau 3 năm kể từ khi thành lậpChỉ được chuyển nhượng cho các thành viên khác theo tỷ lệ góp vốn tương ứng trong công ty, trừ khi các thành viên hiện hữu khác từ chối mua hoặc không mua hết phần vốn góp chào bán

Trả lời