Kiến thức, Kỹ năng và Khả năng khác gì?

cache 768746

Đây là một trong những bài viết mới nhất của chuyên gia HR Sharly Lauby từng có hơn 20 năm kinh nghiệm nhân sự và giờ chuyển sang tập trung vào tư vấn. Kiến thức, Kỹ năng và Khả năng là những gì mà mỗi chúng ta cần chuẩn bị trước khi bước vào môi trường làm việc. Trong thực tế, liệu bạn có hay nhầm lẫn Kiến thức, Kỹ năng và Khả năng với nhau hay không? Câu trả lời có thể Có mà cũng có thể Không. Nhưng điều quan trọng cần nhớ không phải là chỉ một trong ba thuật ngữ này cần thiết trong một công việc mà cả ba đều cần thiết cho công việc của bạn.

Thú thật, nhiều lần tôi đã sử dụng những thuật ngữ này để thay thế cho nhau. Nhưng tôi vẫn hiểu là mình không nên làm thế. Kiến thức, kỹ năng và khả năng (KSA: Knowledge, Skills and Abilities) mang ý nghĩa khác xa nhau. Tuy sự khác biệt này rất tinh tế nhưng việc hiểu sự khác biệt này hết sức quan trọng.

  • Kiến thức là sự hiểu biết lý thuyết và thực nghiệm về một chủ đề nào đó. Ví dụ, một người có thể có kiến thức về mô hình ADDIE được sử dụng trong thiết kế giảng dạy. Điều đó không có nghĩa là nhân viên biết cách làm thế nào để trở thành nhà thiết kế giảng dạy. Họ chỉ biết mô hình mà thôi.

cache_768746

  • Kỹ năng là sự thông thạo được phát triển thông qua quá trình đào tạo và kinh nghiệm.. Lấy ví dụ mô hình ADDIE làm ví dụ, nhân viên chứng minh kỹ năng bằng việc áp dụng mô hình ADDIE khi thiết kế những chương trình đào tạo. Thông thường, những kỹ năng là những điều cần được học. Vì thế, chúng ta có thể phát triển những kỹ năng của mình không qua việc trao dồi kiến thức.
  • Khả năng là những phẩm chất thể hiện khả năng làm một việc gì đó. Có một điểm liên kết giữa kỹ năng và khả năng. Đa số chúng ta nghĩ giữa chúng có sự khác biệt là điều học được và cái bẩm sinh. Tôi nghĩ rằng tổ chức nên ưu tiên khả năng vì nó giúp nhân viên phát triển kỹ năng thiết kế giảng dạy của mình.

Đôi lúc, chúng ta sử dụng 3 thuật ngữ này thay thể cho nhau bởi bì chúng đều “cần thiết phải có” đối với công việc của mỗi người. Người tuyển dụng tìm kiếm kiến thức, kỹ năng và khả năng trong suốt quá trình tuyển chọn. Những nhà quản lý cũng xem xét 3 yếu tố KSAs khi họ muốn thăng chức hay tuyển dụng thêm nhân sự.

Chúng ta đã nói nhiều về khoảng cách kỹ năng, điều quan trọng là hiểu được sự khác biệt bởi vì cách chúng ta có được kiến thức, kỹ năng và khả năng có thể rất khác nhau. Nếu chúng ta làm việc trong một tổ chức nỗ lực tìm cách giải quyết khoảng cách kỹ năng tồn tại trong nguồn nhân lực, tiếp đến chúng ta nên kết nối nó với một giải pháp đúng đắn.

Ví dụ, nếu giải pháp là kiến thức, sau đó có thể chúng ta tạo ra một thư việc tại nhà để nhân viên có thể mượn sách theo bất kỳ chủ đề nào. Nhưng nếu giải pháp là kỹ năng, câu trả lời là kỹ năng có thể được huấn luyện, đào tạo. Và nếu khả năng muốn được cải thiện, bạn có thể phát triển kế hoạch hành động cá nhân đem đến cho nhân viên nhiều lợi ích để xác định lại về khả năng của mình.

 

Trả lời