“Kinh nghiệm” và “Trải nghiệm”

images 2

các từ “trải nghiệm” và “kinh nghiệm” là không giống nhau hoàn toàn.

“Kinh nghiệm” là một từ hán việt, đã có từ lâu trong tiếng việt. Kinh nghiệm mang ý nghĩa đã trải qua hoàn cảnh hoặc đã làm qua việc đó và đã có kết quả hoặc kết luận để có thể áp dụng vào các lần sau nếu lại rơi vào hoàn cảnh hoặc việc tương tự.

“Trải nghiệm” là một từ mới xuất hiện trong tiếng Việt, bằng chứng là “trải nghiệm” không tìm thấy trong từ điển Tiếng Việt của gs Hoàng Phê và các từ điển khác. Vì mới xuất hiện nên cách dùng và ý nghĩa của nó có thể chưa rõ ràng và thống nhất. Theo mình hiểu thì trải nghiệm cũng mang hàm ý trải qua hoàn cảnh hoặc đã làm qua việc đó nhưng không (hoặc ít) mang tính rút ra kết luận để áp dụng vào các trường hợp tương tự.
Xem các ví dụ sau thì sẽ rõ ràng hơn :

Nói “Hai Lúa đã làm cho chiếc máy bay thứ hai bay được nhờ có những kinh nghiệm từ thất bại của chiếc thứ nhất” chứ không ai nói “Hai Lúa đã làm cho chiếc máy bay thứ hai bay được nhờ có những trải nghiệm từ thất bại của chiếc thứ nhất”.

Nói “Apple đã mang đến cho người dùng những trải nghiệm thú vị với chiếc Iphone 4” chứ hiện nay ít người sẽ nói “Apple đã mang đến cho người dùng những kinh nghiệm thú vị với chiếc Iphone 4”.

Tuy nhiên, ngôn ngữ có đặc điểm là đa nghĩa và luôn phát triển vì thế ý nghĩa và cách sử dụng của các từ trên có thể khác nhau đối với từng người và từng thời điểm.

Có vẻ như báo chí và nhiều người hiện nay thích sử dụng “trải nghiệm” hơn. Điều này cũng giống như ta thích mua cái ti vi LCD để thay thế cái cũ ở nhà, dù biết rằng chưa chắc nó đã cho hình ảnh đẹp hơn (có lẽ vì nó có vẻ phù hợp với thời đại hơn).

 

Trả lời