SỰ KHÁC NHAU GIỮA HÓA ĐƠN VÀ BIÊN LAI

khong xuat hoa don trong truong hop nao

Hóa đơn (invoice) là chứng từ mà bạn đưa cho khách hàng nhằm mục đích thanh toán. Hóa đơn cung cấp thông tin cho khách hàng biết được họ đang nợ bạn bao nhiêu tiền trước khi tiến hành thanh toán. Nội dung trên hóa đơn bao gồm những sản phẩm và dịch vụ, đơn giá mỗi sản phẩm và dịch vụ tương ứng mà khách hàng phải trả.

Biên lai (biên nhận = receipt) được gửi đến khách hàng sau khi khách hàng đã thanh toán. Biên lai có thể giúp cho khách hàng biết được họ đã trả bao nhiêu tiền cho sản phẩm và dịch vụ mà họ đã sử dụng.

Hoá đơn là một giấy tờ yêu cầu thanh toán các mặt hàng với số lượng và đơn giá liệt kê trong giấy tờ đó. Hóa đơn do bên bán phát hành. Sau khi bên mua thanh toán, bên bán sẽ xác nhận vào hóa đơn chẳng hạn như đóng dấu chứng nhận đã trả tiền. Khi đó, hóa đơn có cả tác dụng giống như biên lai hay giấy biên nhận.

Trả lời