Sự khác nhau giữa khối lượng và trọng lượng là gì?

tải xuống 8

Khối lượng và trọng lượng là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Khi nói đến khối lượng, tức là chúng ta đang nói đến số lượng của các hạt tham gia cấu tạo nên một chất nào đó, hạt ở đây chính là các nguyên tử, càng nhiều các nguyên tử cùng tham gia thì tất nhiên vật sẽ to hơn và khối lượng của nó sẽ lớn hơn. Còn khi nói đến trọng lượng, tức là chúng ta đang nói đến lực hút của trái đất tác động lên một vật nào đó.

Điều này có nghĩa là khối lượng mô tả bản chất bên trong của vật, mà đã là bản chất bên trong của vật thì nó có thay đổi trong bất kỳ trường hợp nào không? Tất nhiên là không. Còn trọng lượng mô tả sự tác động của lực hút trái đất lên vật, vậy giả sử chúng ta ở bên ngoài trái đất thì sao? Ví dụ như chúng ta ở trên mặt trăng chẳng hạn, mà lực hút của mặt trăng chỉ bằng 1/6 lực hút của trái đất, vậy trọng lượng của chúng ta khi ở trong trái đất và khi ở trên mặt trăng có khác nhau không? Chắc chắn là khác nhau rồi.

Giả sử bạn có khối lượng cơ thể là 60kg, vậy cho dù bạn có đi bất kỳ đâu từ châu Á sang châu Âu, từ trái đất ra sao hỏa hay lên mặt trăng, khối lượng cơ thể của bạn vẫn không bao giờ thay đổi, vẫn là 60kg.

Vậy ở trái đất, trọng lượng cơ thể bạn là bao nhiêu? Ta đã biết rằng lực hút của trái đất tỉ lệ thuận với khối lượng của vật, vậy vật có khối lượng càng lớn, lực hút trái đất tác động lên vật càng mạnh, lấy ví dụ khối lượng cơ thể của bạn là 60kg thì lực hút trái đất tác động lên bạn là 60×9.8=588 N (Newton).

Vậy nếu ở mặt trăng, lực hút của mặt trăng tác động lên bạn là 588×16=98 N, đó cũng chính là lí do vì sao cùng 1 khối lượng nhưng các phi hành gia có thể nhảy cao trên mặt trăng nhưng không thể nhảy cao trên trái đất được.

 

Trả lời