Sự khác nhau giữa thông minh, lanh trí, khôn ngoan là gì?

sự khác nhau giữa thông minh lanh trí khôn ngoan

Để đưa ra điểm khác nhau giữa ba đặc điểm nêu trên cần phải đặt ra một tình huống như sau:

Trước mặt một nhóm là 3 cánh cửa, và họ được yêu cầu hãy chọn cánh cửa mà họ muốn. Đằng sau 3 cánh cửa này đó là:

Cửa số 1: hạnh phúc.

Cửa số 2: kiến thức.

Cửa số 3: của cải.

sự khác nhau giữa thông minh, lanh trí, khôn ngoan.

Một người thông minh sẽ chọn cửa số 2 để có nhiều kiến thức và sẽ làm việc thật chăm chỉ để kiếm thật nhiều tiền và cuối cùng sẽ có được hạnh phúc.

Một người khôn ngoan sẽ chọn cánh cửa số 1 và sẽ không đòi hỏi gì nữa bởi vì sống trên đời này con người chỉ cần có hạnh phúc là đù.

Một người lanh trí sẽ mở cửa số 3 đổ đầy tiền vào túi của mình, sau đó mở cửa số 2 để thu thập kiến thức, rồi tiếp tục mở cửa số 1 để có hạnh phúc, bởi vì không ai nói rằng bạn chỉ được chọn duy nhất 1 cửa cả.

Câu trả lời thứ hai:

“1 + 1 = bao nhiêu?

sự khác nhau giữa thông minh, lanh trí, khôn ngoan 2 - traderviet.

Mr. Thông minh: Chắc chắn là 2. Dễ như ăn bánh. Tôi có hàng trăm cách để chứng minh cho bạn. Không tin à, để tôi ghi ra cho bạn xem nhé! *Bắt đầu viết lên bảng*

Mr. Lanh trí: Kết quả là 2. Nếu bạn muốn biết tại sao thì tôi sẽ cho bạn gặp bạn tôi, Mr. Thông minh. Anh ta sẽ chứng minh điều đó bằng hàng trăm cách khác nhau.

Mr. Khôn ngoan: Anh hiểu rằng anh ta không cần phải giải quyết câu hỏi đơn giản mà đến một đứa con nít lên ba cũng biết, và anh đơn giản là bỏ qua nó.

Một người thông minh sử dụng năng lực não bộ của mình để giải quyết vấn đề.

Một người lanh trí sử dụng tài nguyên xung quanh anh ta để giải quyết vấn đề.

Một người khôn ngoan giải quyết vấn đề đúng theo tình huống cá nhân của riêng mình.

 

Trả lời