So sánh UCP500 và UCP600

untitled1

Untitled

“Lý do có sự thực hiện thay đổi UCP500 thành UCP600

Thứ nhất: Sự thay đổi mạnh mẽ của hoạt động kinh doanh quốc tế trên toàn cầu theo hướng: tốc độ phát triển nhanh; các công cụ giao dịch ngày càng hiện đại; ngân hang ngày càng tham gia sâu rộng hơn vào quá trình thanh toán quốc tế của doanh nghiệp… Tóm  lại môi trường kinh doanh thay đổi dẫn tới sự hoàn thiện về cơ chế thanh toán, trong đó có thanh toán tính dung chứng từ.

            Thứ hai: theo thông lệ bình quân 10 năm UCP được sửa đổi nội dung một lần.

            Thứ ba: ngay khi UCP500 được đưa vào ứng dụng đã có nhiều điều khoản áp dụng gây lúng túng cho nhân viên ngân hàng khi phục vụ thanh toán L/C, gây tranh cãi giữa ngân hàng và doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu. Theo thống kê của ICC có 7 điều khoản sau đây gây tranh cãi và thắc mắc nhiều nhất:

–         Điều khoản 9 – Trách nhiệm pháp lý của ngân hàng phát hành và ngân hàng xác nhận.

–         Điều khoản 13 – Tiêu chuẩn kiểm tra chứng từ.

–         Điều khoản 14 – Chứng từ có bất hợp lệ và thông báo.

–         Điều khoản 23 – Vận đơn đường biển.

–         Điều khoảng 37 – Hoá đơn thương mại.

–         Điều khoản 48 – Thư tín dụng có thể chuyển nhượng …”

 

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời