Cách phân biệt kế toán thuế và kế toán nội bộ

cach phan biet ke toan thue va ke toan noi bo

Trong 1 công ty cần có 2 bộ phận kế toán hạch toán: Kế toán thuế và kế toán nội bộ. Mỗi 1 kế toán có những chức năng và nhiệm vụ khác nhau nhưng quan trọng như nhau.

cach-phan-biet-ke-toan-thue-va-ke-toan-noi-bo

 

Contents

Công việc của kế toán doanh nghiệp

Kế toán thuế được Doanh nghiệp thuê ngoài và hàng tháng Doanh nghiệp cung cấp hóa đơn, chứng từ phát sinh; hoặc do kế toán thuế đến công ty lấy về để hạch toán; cân đối xử lý số liệu sao cho phù hợp với doanh thu của Doanh nghiệp trong tháng đó. Công việc của kế toán thuế chủ yếu liên quan đến các vấn đề về thuế như: trực tiếp làm việc với cơ quan thuế khi có phát sinh; nhận được hóa đơn đầu ra; đầu vào sau đó lập bảng kê, lên tờ khai thuế.

Nếu phát sinh số thuế phải nộp; thì báo cho công ty để đưa ra biện pháp xử lý phù hợp; sau đó chuyển tiền nộp vào ngân sách nhà nước; đồng thời phối hợp với kế toán tổng hợp đối chiếu số liệu báo cáo thuế; lập hồ sơ hoàn thuế khi có phát sinh, kiểm tra báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn thuế để báo với cơ quan quản lý thuế. Cuối năm lên BCTC và nộp lên cơ quan thuế quản lý.

Công việc của kế toán nội bộ

Đối với kế toán nội bộ, công việc chủ yếu là hạch toán chi tiết các nghiệp vụ kinh tế phát sinh thực tế tại công ty; kể cả những phát sinh không có hóa đơn chứng từ. Từ đó để lấy căn cứ xác định lãi lỗ thực tế của doanh nghiệp; và lên báo cáo hàng ngày, hàng tháng tùy vào yêu cầu của cấp trên tại công ty. Kế toán nội bộ trong 1 công ty lớn có thể có từ 2 nhân viên; và chia ra nhiều bộ phận kế toán khác nhau như: kế toán quỹ tiền mặt; kế toán kho; kế toán ngân hàng; kế toán tiền lương… và mỗi nhân viên đảm nhiệm từ 2 bộ phận kế toán trở lên.

Chẳng hạn đối với kế toán quỹ tiền mặt, căn cứ vào quy định thu – chi của Doanh nghiệp; kế toán lập phiếu thu, phiếu chi và thực hiện ghi sổ sách, quản lý dòng tiền qua quỹ và quản lý tiền; kế toán ngân hàng mở tài khoản tại ngân hàng, lập UNC, séc rút tiền, nộp tiền vào tài khoản, hàng tháng theo dõi đối chiếu với sổ phụ ngân hàng; Kế toán tiền lương soạn thảo và quản lý hợp đồng lao động, xây dựng quy chế lương, cách tính lương và thanh toán lương, quản lý và theo dõi các loại bảo hiểm…

 

Trả lời