Phân biệt kế toán doanh nghiệp và kế toán Hành chính sự nghiệp

ke toan dn

Doanh nghiệp và Hành chính sự nghiệp thì kế toán đều phải hiểu được bản chất cân đối hồ sơ chứng từ,  các vấn đề phải đi từ chi tiết đến tổng hợp thì mới lên được báo cáo tài chính đúng và hợp lý nhất.

Kế toán doanh nghiệp
Kế toán doanh nghiệp

Các bạn cùng kế toán Việt Hưng phân biệt giữa đơn vị HCSN và doanh nghiệp như sau:

 

Contents

1. Điểm giống nhau giữa HCSN và doanh nghiệp

– Về nguyên lý kế toán cơ bản giống nhau đều phản ánh nguồn vốn và tải sản .

– Kế toán đều phải hạch toán từ hóa đơn chứng từ chi tiết và phải cân đối mới lên được báo cáo tài chính hợp lý.

2. Điểm khác nhau giữa HCSN và kế toán doanh nghiệp

 Nội dung Đơn vị Hành Chính Sự Nghiệp Doanh nghiệp
 1Hệ thống tài khoản sử dụng theo thông tư 107 mới nhất, hệ thống kế toán HCSN dùng ít tài khoản hơnHệ thống tài khoản sử dụng theo thông tư 133 và thông tư 200.Hệ thống kế toán doanh nghiệp dùng nhiều tài khoản hơn
 2Chấp hành ngân sách nhà nướcKhông liên quan đến ngân sách nhà nước
 3Quản lý ngân sách bằng nguồn kinh phí do nhà nước cấp, theo dõi thu chi, hợp lý chứng từ thu chi từ nguồn của nhà nướcQuản lý thu chị bằng nguồn vốn của các cổ đông … và tự chủ trong nguồn vốn đó mà không bị ràng buộc bới ngân sách nhà nước.
 4Phương pháp hạch toán đối với đơn vị HCSN đơn giản hơn nhưng lại cần thận trọng trong việc sắp xếp hồ sơ chứng từ khép kín, cần thận vì hồ sơ này được lưu giữ để các cơ quan ban ngành cấp trên kiểm traPhương pháp hạch toán đối với đơn vị HCSN phức tạp hơn vì nghiệp vụ rộng hơn. Chứng từ kế toán sắp xếp lưu trữ cẩn thận để phục vụ cho các cơ quan thuế kiểm tra, quyết toán.
 5Cơ quan quản lý đơn vị HCSN là cấp trên đó hoặc nhà nước quản lý.Cơ quan quản lý doanh nghiệp là cơ quan thuế : Chi cục hoặc cục thuế quản lý
 6Hạn nộp BCTC bên HCSN là 30/12 của năm tài chínhHạn nộp BCTC bên doanh nghiệp là 30/03/ năm N+1
 7Các đơn vị mà bên HCSN hay đi giao dịch là kho bạc nhà nướcCác đơn vị mà bên doanh nghiệp thường giao dịch là các ngân hàng
8Phần mềm sử dụng bên doanh nghiệp là Misa SME, fast….Phần mềm sử dụng cho Doanh nghiệp như: Misa Mimoza, Das, Imac, DSoft, Dtsoft.NET…
 9Cuối năm bên HCSN thực hiện các bút toán kết chuyển nguồn ,kết chuyển các khoản chi phí.9.Cuối năm bên doanh nghiệp thực hiện các bút toán kết chuyển doanh thu, chi phí, giá vốn để tính lợi nhuận ( lãi, lỗ)
 10BCTC bên HCSN ít có sự nộp lại điều chỉnhBCTC bên doanh nghiệp thường hay bị kế toán nộp lại, điều chỉnh.
 11Và các nội dung khác về hệ thống sổ sách

 

Trả lời