Sự khác biệt giữa kiểm toán nội bộ và kiểm toán độc lập

kiem toan noi bo va kiem toan doc lap

Contents

Đối tượng kiểm tra

Kiểm toán độc lập

 • Kiểm tra mức độ tuân thủ quy định của công ty
 • Kiểm tra mức độ chính xác của bản báo cáo tài chính

Kiểm toán nội bộ

Tương tự kiểm toán độc lập nhưng kế toán nội bộ sẽ làm thêm một việc là kiểm tra năng suất, tính hiệu quả trong từng bộ phận của công ty.

 

Mục tiêu công việc

Kiểm toán độc lập

 • Kiểm soát sự chính xác của báo cáo tài chính

 

Kiểm toán nội bộ

 • Tìm ra rủi ro và đưa ra biện pháp khắc phục
 • Nâng cao năng suất và hiệu quả công việc của từng bộ phận trong công ty

Quy trình kiểm tra

Kiểm toán độc lập

 • Xây dựng chương trình và kế hoạch kiểm toán
 • Thực hiện kế hoạch kiểm toán
 • Lập báo cáo kiểm toán và viết thư quản lý

Kiểm toán nội bộ

 • Xây dựng chương trình và kế hoạch kiểm toán
 • Thực hiện kế hoạch kiểm toán
 • Lập báo cáo các rủi ro hiện hữu và đưa ra khắc phục

Yêu cầu kiến thức

Kiểm toán độc lập

 • Kiến thức về kế toàn – kiểm toán và thuế

Kiểm toán nội bộ

 • Kiến thức về kế toán – kiểm toán
 • Kiến thức về các văn bản pháp lý liên quan đến công ty và thuế
 • Kiến thức quản lý rủi ro và kiến thức quản lý

Kĩ năng trong công việc

Kiểm toán độc lập

 • Khả năng phân tích, xử lý vấn đề
 • Giao tiếp tốt

Kiểm toán nội bộ

 • Khả năng phân tích, xử lý vấn đề
 • Giao tiếp tốt
 • Kĩ năng truyền đạt, thuyết trình
 • Kĩ năng thuyết phục để trình bày với lãnh đạo về rủi ro
5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời