So sánh khu chế xuất và khu công nghiệp

tải xuống 11

Giống nhau:

– Là khu vực có ranh giới địa lý xác định, phân biệt với các vùng lãnh thổ khác và không có dân cư sinh sống.

– Được thành lập theo quy định của Chính Phủ và hoạt động theo quy chế pháp lý riêng.

– Là khu vực tập trung các Doanh nghiệp sản xuất, Doanh nghiệp phục vụ sản xuất.

Khác nhau:

Khu chế xuấtKhu công nghiệp
Khái niệm– Là khu công nghiệp chuyên sản xuất hàng xuất khẩu, thực hiện dịch vụ cho sản xuất hàng xuất khẩu và hoạt động xuất khẩu, có ranh giới địa lý xác định, được thành lập theo quy định của Chính phủ.– Là khu chuyên sản xuất hàng công nghiệp và thực hiện các dịch vụ cho sản xuất công nghiệp, có ranh giới địa lý xác định, được thành lập theo quy định của Chính phủ.
Mục đích thành lập– Để thu hút vốn đầu tư nước ngoài– Thu hút vốn đầu tư từ cả trong và ngoài nước
Mục tiêu thị trường– Chủ yếu xuất khẩu hàng hóa hoặc kinh doanh phục vụ cho xuất khẩu, hướng tới các mục tiêu khai thác thị trường khu vực và quốc tế– Tiêu thụ hàng hóa tại thị trường trong nước hoặc nước ngoài nhằm khai thác cả thị trường nội địa và thị trường nước ngoài
Ranh giới địa lý– Biên giới hải quan, thuế quan của một nước– Là sự xác định mốc giới phân biệt với các lãnh thổ khác bằng hệ thống hàng rào
Cơ cấu, tổ chức– Gồm các doanh nghiệp chuyên sản xuất hàng xuất khẩu và thực hiện các dịch vụ cho sản xuất hàng xuất khẩu– Gồm các doanh nghiệp chuyên sản xuất hàng công nghiệp và thực hiện các dịch vụ cho sản xuất công nghiệp
Chức năng hoạt động– Là sản xuất hàng xuất khẩu và thực hiện các dịch vụ cho hàng xuất khẩu– Sản xuất các hàng công nghiệp và thực hiện các dịch vụ cho sản xuất hàng công nghiệp
Quy chế pháp – Việc trao đổi hàng hóa giữa các doanh nghiệp chế xuất với các doanh nghiệp ở nc ngoài hoặc với doanh nghiệp chế xuất khác thể hiện rõ tính chất thương mại tự do Việc trao đổi giữa khu chế xuất với các vùng lãnh thổ còn lại của quốc gia được coi như quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu và phải nộp thuế, thực hiện chế độ hải quan theo pháp luật hiện hành.
5/5 - (1 bình chọn)

Originally posted 2019-10-03 12:00:46.

Trả lời