So sánh và phân loại đại lý, môi giới

tải xuống 2 1

* môi giới:

– thương nhân trung gian giữa người mua và người bán, đc ủy thác để bán hoặc mua hàng hóa, dvu

– Có quan hệ với người ủy thác dựa trên sự ủy thác từng lần chứ ko phải hợp đồng dài hạn.

– không tham gia vào việc thực hiện hợp đồng trừ khi được ủy quyền

– khong được đứng tên mình mà đứng tên người ủy thác khi thực hiện nghiệp vụ.

– không chiếm hữu hàng hóa

– không chịu trách nhiệm cá nhân trước người ủy thác về việc khách hàng không thực hiện hợp đồng

* đại lí:

– là tự nhiên nhân hoặc pháp nhân tiến hành một hay nhiều hành vi theo sự ủy thác của người ủy thác

– có quan hệ với người ủy thác dựa trên hợp đồng đại lí.

– các loại đại lí:

  1. theo quyền hạn đc ủy thác:

+ đại lí toàn quyền: đc thay mặt ng ủy thác làm mọi công việc mà người ủy thác làm.

+ tổng đại lí: đc ủy quyền làm 1 phần việc nhất định

+ đại lí đặc biệt: đc ủy thác làm 1 việc cụ thể.

  1. theo quan hệ giữa đại lí và môi giới:

+ đại lí thụ ủy: hành động với chi phí và danh nghĩa của người ủy thác và  nhận thù lao là 1 khoản tiền or % trên kim ngạch của công việc

+ đại lí hoa hồng: danh nghĩa của mình, chi phí của ng ủy thác, nhận thù lao theo thỏa thuận

+ đại lí kinh tiêu: chi phí và danh nghĩa của mình, thù lao là chênh lệch giữa giá bán và giá mua.

Ngoài ra, trên thị trường còn có:

+ Factor: được giao quyền chiếm hữu hàng hóa hoặc chứng từ sở hữu hàng hóa, đc đứng tên bán hay cầm cố hàng hóa với giá cả có lợi nhất cho người ủy thác, được trực tiếp nhận hàng từ người mua.

+ đại lí gửi bán: đc ủy thác bán hàng hóa mà người ủy thác giao cho với danh nghĩa của mình và chi phí của người ủy thác.

+ đại lí bảo đảm thanh toán: đại lí đứng ra bảo đảm bồi thường cho ng ủy thác nếu người mua t3 kí kết hợp đồng với mình ko trả tiền.

+ đại lí độc quyền: đại lí duy nhất của 1 người ủy thác để thực hiện một công việc nào đó.

 

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời