So sánh pha sáng và pha tối ở thực vật

quang hop2
So sánh pha sáng và pha tối ở thực vật

Quang hợp
Khái niệm:
Quang hợp là quá trình thu nhận năng lượng ánh sáng Mặt trời của thực vật, tảo và một số vi khuẩn để tạo ra hợp chất hữu cơ phục vụ bản thân cũng như làm nguồn thức ăn cho hầu hết các sinh vật trên Trái Đất.
Sơ đồ thể hiện quang hợp:
Nước + Khí cacbônic( xúc tác là ánh sáng và chất diệp lục) ->Tinh bột + Khí ô-xi
Vai trò của quang hợp:
-Sản phẩm quang hợp là nguồn chất hữu cơ làm thức ăn cho mọi sinh vật, là nguyên liệu cho công nghiệp và thuốc chữa bệnh cho con người
– Quang hợp cung cấp năng lượng để duy trì hoạt động sống của sinh vật và con người
– Điều hoà không khí: quang hợp giải phóng khí oxi và hấp thụ khí CO2 (góp phần ngăn chặn hiệu ứng nhà kính) để bảo vệ môi trường.
Lá là cơ quan quang hợp của cây.

So sánh pha sáng và pha tối ở thực vật

Pha sáng
Pha sáng là pha mà năng lượng ánh sáng được hấp thụ và chuyển thành năng lượng trong các phân tử ATP, NADH.
Pha sáng còn được gọi là giai đoạn chuyển hóa năng lượng ánh sáng.
Pha tối:
Pha tối là pha cố định CO2 tự do trong các phân tử cacbohiđrat.

So sánh sự giống nhau và khác nhau giữa pha sang và pha tối:
Giống:
 đều là các giai đoạn chính của quá trình quang hợp.
Khác nhau:

So sánh pha sáng và pha tối ở thực vật

 

Trả lời