Sự khác nhau giữa lỗi 404 và 410 status code là gì?

404-vs-410

Cả hai lỗi 404 và 410 đều mang ý nghĩa rằng 1 trang/url nào đó hiện không truy cập được, tuy nhiên theo như Matt Cutts thì lỗi 410 đồng nghĩa với việc url đó đã bị xóa bỏ (không tồn tại) vĩnh viễn. Lỗi 410 được xem như một phản hồi từ server để thông báo cho người truy cập biết rằng 1 trang nào đó không còn tồn tại.
Có đôi chút khác biệt trong việc xử lý lỗi. Đối với các trang gặp lỗi 404, và các lỗi 4xx khác thì sẽ được Google ưu ái hơn và không được xem như là đã bị di xóa bỏ (không thể truy cập) trong khoảng 24h. Với những trang gặp phải lỗi 410, Google đánh dấu các trang này “đã được xóa bỏ hoàn toàn” một khi chúng được chú ý bởi các chú GoogleBot.
Tuy nhiên, Matt cũng giải thích thêm, “Googlebot sẽ quay trở lại và kiểm tra lỗi 404 & 410 sau một khoảng thời gian nào đó để chắc chắn rằng trang web đã thật sự được xóa bỏ hoặc đã được phục hồi. Google cũng nhận thấy các server thường gặp phải những lỗi kỹ thuật vì thế việc kiểm tra lại nhiều lần là điều tất yếu.
Kết luận, 410 status code đồng nghĩa với việc 1 trang nào đó đã được xóa bỏ, còn lỗi 404 được hiểu như một trang không thể truy cập trong khoảng thời gian 24h.

Xem thêm: Kiếm tiền online cực kỳ đơn giản, thử xem sao.

Trả lời