At vs. In – Phân biệt giới từ At và giới từ In trong tiếng Anh

tải xuống 8 1
At (ở, tại): Ta có thể dùng at home (ở nhà), at work (ở nơi làm việc), at the office (ở văn phòng), at school (ở trường), at university (ở trường đại học), at an address (ở một địa chỉ nào đó) (…) In (ở): Ta có thể dùng in a country (ở một quốc gia) / a town (một thị trấn) / a village (một ngôi làng) / a square (một quảng trường) / a street (một con đường) / a room (một căn phòng) / a forest (một khu rừng) hay bất kì một nơi nào có đường biên giới hay được khoanh vùng. (…)

At (ở, tại)

Ta có thể dùng at home (ở nhà), at work (ở nơi làm việc), at the office (ở văn phòng), at school (ở trường), at university (ở trường đại học), at an address (ở một địa chỉ nào đó), at the bridge (tại chân cầu), at the crossroads (tại ngã tư), at the bus stop (tại trạm xe buýt)

 

In (ở)

Ta có thể dùng in a country (ở một quốc gia) / a town (một thị trấn) / a village (một ngôi làng) / a square (một quảng trường) / a street (một con đường) / a room (một căn phòng) / a forest (một khu rừng) / a wood (một cánh rừng) / a fied (một cánh đồng) / a dessert (một sa mạc) hay bất kì một nơi nào có đường biên giới hay được khoanh vùng.

 

 

– Nhưng khi ở một khu vực nhỏ như quảng trường, đường phố, căn phòng, cánh động thì có thể dùng At với nghĩa là “ở điểm này” thay vì là “ở trong đó“.

 

 

– Ta có thể dùng in hay at với nghĩa “tại/ở trong một tòa nhà/nơi nào đó“.

In có nghĩa là bên trong

At có thể là bên trong hoạc ở ngay trên mặt hoặc sát bên ngoài.

 

Ví dụ:

Nếu ai đó at the station (ở nhà ga) thì có thể anh ấy ở ngoài đường chỗ có sân ga hay trong phòng vé, phòng đợi, sân ga…

Nếu ai đó in the station (ở trong nhà ga) thì tức là anh ấy ở trong trong phòng vé, phòng đợi, sân ga… không phải ở ngoài đường.

 

 

– Ta có thể dùng in hay at với biển, sông hồ, hồ bơi…. In sẽ có nghĩa là “thật sự ở trong nước.

 

Ví dụ:

The children are swimming in the river.

Bọn trẻ đang bơi dưới sông.

 

 

– At the sea/river/lake… có nghĩa là “ở gần/cạnh biển, sông, hồ…” nhưng at sea có nghĩa là “ở trên một con tàu.

Trả lời