Phân biệt “Comprise”, “Consist of”, “Compose”, “Include” và “Contain”

tải xuống 13 1

Nhiều người sử dụng tiếng Anh cảm thấy khó khăn khi sử dụng “Comprise”, “Consist of”, “Compose”, “Include” và “Contain” bởi chúng có nghĩa gần như là giống nhau, có điều cách dùng của chúng trong từng trường hợp lại khác nhau khiến ta cảm thấy bối rối. Vì vậy hôm nay hãy cùng mình đi tìm hiểu cách sử dụng chúng một cách rõ ràng hơn nhé.

 1. Trước tiên, “Comprise” và “Consist of” được dùng khá giống nhau, đều mang nghĩa là chứa đựng, bao gồm cái gì đó. Sau “Comprise” và “Consist of” là các thành phần đã cấu tạo nên nó. Khi bạn sử dụng hai từ vựng này, nghĩa là bạn đang nói đến tất cả những thành phần đã cấu tạo lên cái gì đó.

Tuy nhiên, điểm khác nhau của hai từ vựng này chính là sau “Comprise”, chúng ta không sử dụng giới từ “of” giống như “consist”.

Ví dụ: The house comprises/ consists of seven rooms.

( Ngôi nhà chứa 7 căn phòng)

A full pack comprises/ consists of 52 cards.

( Một bộ đầy đủ có 52 lá)

 • “Consist of” và “Conmprise” không tồn tại thể tiếp diễn và thể bị động.

 

 1. “Compose” – /kəm’pouz/: gồm có, bao gồm.

 

 • Đồng nghĩa với “make up” hoặc “to make”( làm, cấu thành)

 

 • Đề cập đến những thành phần hợp thành cái toàn thể, saucomposelà cái mà các thành phần đã cấu tạo nên nó.

 

 • “Compose” có thể được dùng ở cả thể bị động và chủ động, nhưng không được dùng ở thì tiếp diễn.

 

Ví dụ: A rich sauce composed of many ingredients.

( Dung dịch muối chứa rất nhiều thành phần)

 • Ngoài ra, “Compose” còn được dùng với nghĩa kết hợp thứ gì đó, tổng hợp thứ gì đó.

Ví dụ: He composed his speech from many research notes.

( Anh ấy tổng hợp bài phát biểu từ nhiều nguồn khác nhau)

Vì thế, chúng ta có thể hiểu: “the parts compose the whole, but the whole comprises the parts.”

 

 1. “Include” – /in’klu:d/: bao gồm, gồm có, tính cả.

 

 • Sau nó là các thành phần, có thể không cần đầy đủ các thành phần hay một phần mà cấu tạo nên cái toàn thể (part of the whole).

 

 • “Include” có thể được dùng dưới dạng V_ing.

Ví dụ: The package includes the computer, program, disks, and a manual.

( Kiện hàng bao gồm máy tính, chương trình, đĩa và một quyển sổ tay)

 • Ngoài ra, “Include” còn có nghĩa là thêm vào, cộng thêm vào.

Ví dụ:  I haven’t included my tap-dancing history in my resume.

( Tôi đã không thêm lịch sử nhảy thiết hài của mình vào trong lý lịch)

 1. “Contain”- /kən’tein/: chứa đựng, bao gồm.

 

 • Thường dùng khi chỉ một vật chứa đựng một vật khác.

 

 • Contain khác với consist of ở chỗ là nó mang tính chứa đựng hơn là tính bao gồm.

 

Ví dụ: Whisky contains a large percentage of alcohol.

( Rượu chứa một lượng cồn cao.)

The letter contains a number of typing errors.

( Lá thư chứa rất nhiều lỗi đánh máy)

 

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời