Phân biệt Get và Have

11483

Have và Get là 2 động từ thường gây nhầm lẫn cho người học do có phần giống nhau về mặt ý nghĩa. Vì vậy, chúng ta phải phân biệt được một cách rõ ràng 2 động từ để sử dụng chúng một cách chính xác nhất.

Dưới đây là vài ví dụ minh họa sự khác biệt giữa Have và Get trong tiếng Anh.

1. Nếu như động từ get được sử dụng với sắc thái như là động từ buy trong câu “I get a pair of socks” thì động từ have lại được sử dụng với ý nghĩa khác hẳn khi được thay thế vào cùng vị trí trong câu “I have a pair of socks“. Ý nghĩa của have ở đây trở thành chiếm giữ vật đó.

2. Trong câu “I have to work” động từ have và giới từ to theo sau nó thể hiện một sự bắt buộc nhưng get trong câu “I get to work” lại mang ý nghĩa khác hẳn thể hiện sự bắt đầu, diễn ra, trở thành …

Bên cạnh đó cũng có 2 trường hợp mà 2 từ này được sử dụng với nghĩa tương tự nhau, đều thể hiện sự sở hữu, có được, …

 
- I want to get it now 
= I want to acquire it now.

- I want to have it right now
= I want to own right now.

3. Câu cầu khiến với have và get ở dạng chủ động

Cấu trúc:

HAVE somebody DO something

GET somebody TO DO something

Ví dụ:

 
- I'll have Peter fix my car.
- I'll get Peter to fix my car.

Hai cấu trúc này có thể thay thế cho nhau nhưng ý nghĩa lại có sự khác biệt nhỏ. Get sb to do st gần nghĩa với persuade sb to do st – thuyết phục ai đó làm gì hơn

 
- I get the mechanic to check my brakes
- I have the mechanic check my brakes.

Ở dạng bị động Have something done and Get something done đều diễn tả các hành động mà được làm cho chủ ngữ chứ không phải do chủ ngữ thực hiện. Sự khác biệt giữ have something done và get something done chỉ là sử dụng have something done có phần trang trọng hơn.

 
- I don't know how to repair cars, so I'm having mine repaired at the
garage round the corner.
- I really must get my eyes tested. I'm sure I need glasses.

Một điểm thú vị nữa là động từ get có thể kết hợp với rất nhiều giới từ đi sau theo nó để diễn đạt nhiều ý nghĩa khác nhau như: get to, get off, get into. Tuy nhiên động từ have lại hiếm khi kết hợp với các giới từ khác ngoài to.

 

 

Trả lời