Sự khác nhau giữa Affect và Effect

effect

Affect và Effect rất dễ nhầm lẫn, không chỉ bởi cách viết mà còn cách đọc, ngữ nghĩa.

Khác biệt giữa Affect và Effect

Trong hầu hết trường hợp, affect là động từ và effect là danh từ.

Do đó, nếu A affect (tác động) đến B, B sẽ nhận được effect (kết quả) từ A.

Affect và effect có cách phát âm gần như giống hệt nhau, nhiều người thậm chí còn xem chúng là từ đồng âm. Tuy nhiên, nếu nghe kỹ, bạn sẽ thấy có sự khác biệt nhỏ trong âm tiết đầu tiên.

Nghĩa của Affect

Affect nghĩa là ảnh hưởng hoặc tạo ra sự thay đổi cho một cái gì đó.

Ví dụ:

The tornado affected citizens within forty miles of Topeka.

The medicine will affect your eyesight for at least an hour.

Winning the swimming medal affected Tina’s performance in school, too.

Mẹo ghi nhớ: Affect bắt đầu bằng chữ A, có thể liên tưởng sang từ action (hành động), mà động từ thường chỉ hành động, do vậy affect là động từ.

Nghĩa của Effect

Effect nghĩa là kết quả của một sự thay đổi (hiệu ứng, hiệu quả…).

Ví dụ:

The effect of the tornado was devastating.

You’ll feel the effect of the medication in the next twenty minutes.

Tina’s big win had an effect on her confidence level overall.

Mẹo ghi nhớ: Hãy nghĩ về một câu có cả nguyên nhân (cause) và kết quả (effect). Cause kết thúc với một chữ E, effect bắt đầu bằng một chữ E. Do đó, không chỉ nguyên nhân gây ra kết quả, mà chữ E của cause cũng bắc cầu sang chữ E của effect. Điều này giúp bạn nhớ được từ đang nghe là affect hay effect để tránh sai chính tả.

Trả lời