Sự khác nhau giữa hello và hi

tải xuống 2 3

Hello và hi đều giống nhau về nghĩa: là dùng để chào ai đó. Tuy nhiên hai từ này khác nhau về hình thức. Qua các ví dụ sau đây chúng ta sẽ hiểu được sự khác nhau giữa hello và hi khá rõ ràng.

Hello đọc là /həˈloʊ/: thường được dùng để chào hỏi với người mới gặp lần đầu tiên, khi nhấc điện thoại lên nghe và khi muốn người khác chú ý. (formal)

Ex: Hello, who is this? Xin chào, ai ở đầu dây bên kia vậy?

Hi đọc là /haɪ/: thường được sử dụng với những người đã quen biết nhau hoặc thân nhau. (informal)

Ngoài cách chào hỏi dùng hello và hi, còn có những cách nói khác như: good morning, good afternoon, good evening tuỳ thuộc vào từng thời điểm trong ngày.

Ex: Good morning, how are you? Chào buổi sáng, anh khoẻ chứ?

Cả hai từ hello và hi ít được dùng trong thư từ, thay vào đó thường dùng Dear (tên người nhận) vào đầu thư.

Không khó để phân biệt sự khác nhau giữa hello và hi. Chúng ta chỉ cần nhớ rằng khi gặp người đã quen biết thì dùng hi sẽ có cảm giác gần gũi hơn, còn không quen hoặc không chắc chắn là có quen hay không thì dùng hello.

Trả lời