Sự khác nhau giữa rent và hire

tải xuống 3 2

Chúng ta xem xét ví dụ sau:

We rent a room to live. (đúng)

We hire a room to live. (sai)

We were hired to finish this work. (đúng)

We were rented to finish this work. (sai)

 

Cách dùng:

Rent:  Trả tiền để sống ở một ngôi nhà, căn phòng  của người khác hoặc thuê đồ vật của người khác sử dụng

 

Ví dụ: Most students rent rooms to live in big cities.

 

Hire: Trong tiếng Anh- Anh là trả tiền để sử dụng vật gì đó trong khoảng thời gian ngắn. Hoặc thuê  ai đó làm 1 việc cụ thể trong thời gian ngắn.

 

Ví dụ: Why don’t we hire a car to explore this island?

 

Hire: Trong tiếng Anh-Mỹ có nghĩa là thuê ai đó làm việc. Hire someone to do something.

 

Ví dụ: American companies may hire Vietnamese worker to build that building.

 

Như vậy “rent” dùng để diễn tả hành động thuê nhà, phòng, đồ vật. Còn “hire” diễn tả thuê đồ vật sử dụng trong thời gian ngắn (Anh-Anh) hoặc thuê nhân công (Anh-Mỹ).

 

Trả lời