So sánh XML và HTML

tải xuống 35

Contents

XML là gì?

XML là ngôn ngữ đánh dấu, được dùng để miêu tả dữ liệu. Các thẻ (tag) trong XML chưa xác định trước. Người dùng tự định nghĩa trong quá trình tạo tài liệu XML.

Trong thực tế XML được sử dụng để đóng gói và trao đổi dữ liệu giữa các hệ thống.

So sánh XML và HTML

HTML là gì?

HTML là viết tắt của cụm từ HyperText Markup Language. Có thể dịch là ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản. HTML là nền tảng để hiển thị Web. Cho dù Web bạn viết bằng ngôn ngữ lập trình gì đi nữa, thì cũng phải đảm bảo xuất ra HTML cho trình duyệt từ phía người sử dụng có thể đọc và hiển thị được nội dung.

So sánh XML và HTML

So sánh XML và HTML

Sự giống nhau giữa XML và HTML

Sự giống nhau cơ bản nhất giữa XML và HTML đó là cả hai đều là các ngôn ngữ đánh dấu (Markup Language). Điều này có nghĩa là cả XML và HTML sử dụng các thẻ để đánh dấu văn bản.

Ngoài ra thì XML và HTML đều được lưu sử dụng văn bản thuần túy và có thể được mở và đọc nội dung sử dụng phần mềm duyệt web.

Sự khác nhau giữa XML và HTML

Ngôn ngữ HTML và XML được thiết kế để phục vụ hai mục đích hoàn toàn khác nhau. Với HTML đó là để hiển thị dữ liệu và với XML đó là để lưu trữ dữ liệu. Mặc dù chúng ta hoàn toàn có thể lưu trữ dữ liệu trong file HTML tuy nhiên cách làm này không được khuyến cáo.

VD nhìn qua thì cấu trúc của HTML và XML dưới đây khá giống nhau nhưng chúng phục vụ cho 2 mục đích khác nhau:

HTMLXML
Hiển thị thông tin. <html> <head> <title>Thông tin sách</title> </head> <body> HTML 100 NTMK </body> </html>Miêu tả thông tin. <?xml version=”1.0″?> <book> <ten>HTML</ten> <gia>100</gia> <nxb>NTMK</nxb> </book>

Để hiểu tại sao như vậy thì bạn hãy hình dung chiếc bàn làm việc của bạn và một tủ sách gồm nhiều ngăn đựng các loại sách và tài liệu mà bạn có. Khi làm việc thì bạn sẽ lấy ra các sách và tài liệu bạn hay sử dụng để trên bàn. Mặc dù bạn hoàn toàn có thể để toàn bộ sách vở chất đống lên trên mặt bàn (nếu mặt bàn của bạn đủ rộng) tuy nhiên thì cách làm này là phi khoa học do để sách vào các ngăn tủ chuyên biệt sẽ giúp bạn phân loại và lấy ra các tài liệu một cách dễ dàng.

 

Trả lời