Sự khác biệt giữa bạn tốt và bạn xấu

ban tot va

Người ta đến với bạn vì muốn xây dựng tình bạn tốt đẹp hay chỉ vì muốn lợi dụng lòng tốt?

<p>
Những người bạn tốt luôn biết cách cổ vũ, khích lệ tinh thần bạn trong khi bạn đểu thì không.</p>
 

Những người bạn tốt luôn biết cách cổ vũ, khích lệ tinh thần bạn trong khi bạn đểu thì không.

Họ sẽ luôn cất giữ những bí mật thay vì đi phát tán với mọi người xung quanh.

Họ sẽ quan tâm đến suy nghĩ của bạn thay vì chỉ muốn bạn làm theo ý thích của họ.

Thay vì muốn bạn mở rộng mối quan hệ và giới thiệu bạn với mọi người xung quanh, những người bạn đểu sẽ cô lập bạn với mọi người.

<p>
Thay vì động viên, khích lệ, những người bạn đểu luôn tìm cơ hội để "dìm" bạn xuống.</p>
<p>
</p>
 

Thay vì động viên, khích lệ, những người bạn đểu luôn tìm cơ hội để “dìm” bạn xuống.

Bạn tốt luôn hỗ trợ bạn mọi lúc, nhưng bạn đểu lại luôn muốn chỉ huy, điều khiển bạn.

Mỗi khi phải làm gì, những người bạn xấu lại muốn đùn đẩy hết cho bạn.

Bạn tốt là người gọi điện thoại vì nhớ bạn còn những người bạn xấu, chỉ khi nào có việc cần nhờ vả thì họ mới liên lạc với bạn.

<p>
Những người bạn xấu chẳng bao giờ tin ai cả, bởi họ sống không thành thật nên cũng nghĩ người khác như mình.</p>
 

Những người bạn xấu chẳng bao giờ tin ai cả, bởi họ sống không thành thật nên cũng nghĩ người khác như mình.

Bạn xấu luôn ích kỷ, chẳng bao giờ chịu nhường nhịn, thấu hiểu bạn, vì trong mắt họ, bạn chẳng hề quan trọng. Trong khi đó người bạn tốt sẽ giúp đỡ bạn thành công.

M.P
Ảnh: Brightside

Trả lời