Sự khác nhau giữa cần và cỏ

can sa

Cần sa và Cỏ thực ra chỉ khác nhau về cách gọi, Cần sa hay Cannabis mang một nghĩa rộng hơn, đầy đủ hơn về giống cây này. Cỏ chỉ là một tên lóng, một tên gọi khác cho Cần sa, và thường thiên về mục đích giải trí. Nên các bạn sẽ thường nghe tới Hút cỏ, phê cỏ, chứ không ai lấy sợi cỏ (như lấy sợi gai dầu) cả.

Cỏ trong tiếng Anh là Weed, cũng có nghĩa là cỏ dại. Weed cũng là từ lóng ám chỉ Cần sa ở các nước phương tây.

Cần sa tiếng Anh là Cannabis.

can sa va co

Trả lời