Sự khác nhau giữa đại sứ quán và lãnh sự quán

dai su quan viet nam tai stockholm

PHÂN BIỆT ĐẠI SỨ QUÁN VÀ TỔNG LÃNH SỰ QUÁN 

 

Đại sứ quán (ĐSQ)Tổng lãnh sự quán (TLSQ)
Chức vụ– Đại sứ

– Công sứ

– Tham tán Công sứ

– Tham tán

– Bí thư thứ nhất

– Bí thư thứ hai

– Bí thư thứ ba

– Tùy viên…

– Tổng Lãnh sự

– Lãnh sự

– Phó lãnh sự

– Tùy viên…

Vị trí– Các Đại sứ quán được đặt tại Hà Nội– Các TLSQ đặt tại TP. HCM, có 1 vài nước có TLSQ ở Đà Nẵng.
Quyền hạn và nhiệm vụ – Ngài Đại Sứ có quyền trên phạm vi cả nước

– Cấp trên của Đại Sứ là Bộ Trưởng Ngoại giao, ĐSQ sẽ báo cáo lên Bộ Ngoại Giao của nước đó.

– ĐSQ làm nhiều việc như visa, kinh tế, quân sự, văn hóa, chính trị,…

– TLSQ là cơ quan lập ra để phụ trách một vùng nào đó

– TLSQ thiết lập sau ĐSQ khi quan hệ 2 nước đạt đến một mức nào đó, thấy cần thiết có thêm TLSQ thì thành lập.

– Cấp trên của Ngài TLS là Bộ Trưởng Ngoại Giao, TLSQ báo cáo lên Bộ Ngoại Giao, không báo cáo lên ĐSQ.

– TLSQ hoạt động chủ yếu về kinh tế và visa

– TLSQ nhỏ hơn ĐSQ nhưng hoạt động độc lập với ĐSQ

Ngoại giao– Chỉ Ngài Đại Sứ mới có thể thay mặt chính phủ nước đó truyền đạt các ý kiến quan trọng.– TLSQ có trách nhiệm trong vùng mình quản lý.

 

 

Trả lời