Sự khác biệt giữa sơ đồ Flowchart và sơ đồ dòng dữ liệu (DFD)

tải xuống 27 1

Sơ đồ Flowchart và Sơ đồ Luồng Dữ liệu (DFD)

sơ đồ lưu đồ và sơ đồ luồng dữ liệu (DFD) có liên quan đến kỹ thuật phần mềm mô tả quá trình xử lý dữ liệu hoặc từng bước. Mặc dù biểu đồ lưu lượng được sử dụng trong hầu hết các lĩnh vực giáo dục và kỹ thuật sơ đồ dòng chảy dữ liệu chủ yếu được sử dụng là ngành công nghiệp phần mềm. Cả hai sơ đồ đều được thực hiện để làm cho quá trình đơn giản để hiểu được. Biểu đồ lưu lượng cung cấp các bước cần thiết để đạt được kết quả mong muốn và sơ đồ luồng dữ liệu mô tả nguồn dữ liệu đang đến, sự thay đổi xảy ra trong hệ thống và nguồn mà nó kết thúc. Cả hai biểu đồ này đều cung cấp một cách rất dễ dàng để hiểu cách tiến hành một quy trình hoặc dữ liệu đang được xử lý từ đầu cho đến khi kết thúc.

Biểu đồ lưu đồ

Sơ đồ quy trình được thực hiện để chia nhỏ một quy trình thành các bước đơn giản bằng cách viết xuống các bước trong các hộp được kết nối với các mũi tên. Biểu đồ lưu lượng bắt đầu từ bước đầu tiên và kết thúc ở bước cuối cùng với tất cả các hành động được thực hiện ở giữa. Biểu đồ dòng chảy cũng gây phiền nhiễu cho các vấn đề bằng cách cung cấp giải pháp nếu có lỗi xảy ra trong bất kỳ bước nào. Lợi thế lớn nhất của một biểu đồ lưu lượng là nó cho một cái nhìn tổng thể về quá trình trong nháy mắt, để hiểu nó tốt hơn. Có nhiều loại sơ đồ khác nhau như

– Biểu đồ dòng chảy của hệ thống

Biểu đồ lưu lượng hệ thống

Sơ đồ lưu đồ dữ liệu Biểu đồ lưu đồ Biểu đồ dòng chảy của chương trình Sơ đồ dòng chảy dữ liệu 999 Sơ đồ luồng dữ liệu là một biểu diễn lưu lượng dữ liệu thông qua một hệ thống trong đó nó cũng được xử lý. Dòng dữ liệu từ một nguồn bên ngoài hoặc nguồn nội bộ đến đích của nó được hiển thị bởi một sơ đồ. Trường hợp dữ liệu sẽ kết thúc sau khi được xử lý cũng được hiển thị trong một sơ đồ luồng dữ liệu. Các quá trình thông qua dữ liệu sẽ đi qua được thể hiện trong các sơ đồ này. Các quy trình này có thể là một dãy hoặc hành động đồng thời trong khi dữ liệu đang đi qua hệ thống.

– Sự khác biệt chính giữa sơ đồ dòng chảy và sơ đồ luồng dữ liệu là biểu đồ lưu lượng trình bày các bước để hoàn thành một quá trình mà ở đó sơ đồ dòng chảy dữ liệu thể hiện dòng chảy của dữ liệu.

• Biểu đồ dòng chảy không có bất kỳ đầu vào từ hoặc đầu ra cho nguồn bên ngoài trong khi sơ đồ dòng dữ liệu mô tả đường dẫn dữ liệu từ nguồn bên ngoài đến cửa hàng bên trong hoặc ngược lại.

• Thời gian và trình tự của quá trình được trình bày một cách hợp lý theo sơ đồ luồng khi xử lý dữ liệu đang diễn ra theo một trật tự nhất định hoặc một số quá trình được thực hiện đồng thời không được mô tả bởi sơ đồ luồng dữ liệu.

• Sơ đồ luồng dữ liệu định nghĩa chức năng của một hệ thống, trong đó sơ đồ dòng chảy cho thấy làm thế nào để tạo ra một chức năng của hệ thống.

• Các biểu đồ dòng chảy được sử dụng trong quá trình thiết kế nhưng sơ đồ luồng dữ liệu được sử dụng để mô tả đường dẫn dữ liệu sẽ hoàn thành quá trình đó.

 

3.7/5 - (3 bình chọn)

Trả lời