Sự khác biệt giữa thu nhập và doanh thu

images 1 1

Sự khác biệt giữa lợi nhuận và doanh thu của công ty là doanh thu là số tiền hàng đầu mà công ty tạo ra bằng cách bán sản phẩm hoặc dịch vụ của mình, và thu nhập là lợi nhuận mà công ty làm ra sau tất cả các chi phí bán hàng, chi phí, thuế, khấu hao, khấu trừ và lãi được thanh toán.

Contents

Doanh thu của Công ty là gì?

Doanh thu và thu nhập được hiển thị trên báo cáo tài chính của công ty. Khi xem báo cáo thu nhập của công ty, doanh thu là con số trên cùng của toàn bộ bản kê khai. Một công ty kiếm được doanh thu của mình bằng cách bán sản phẩm hoặc dịch vụ với mức giá xác định trước. Nếu một công ty bán các vật dụng với giá 5 đô la cho khách hàng và bán 20 vật dụng trong một tháng, nó báo cáo doanh thu hàng đầu là 100 đô la. Số này là tổng số tiền mà công ty kiếm được trước khi tính đến bất kỳ chi phí nào, bao gồm cả chi phí để làm ra hàng hoá hay dịch vụ.

Thu nhập của công ty là gì?

Thu nhập là số liệu cuối cùng. Nói khác đi, thu nhập là lợi nhuận của công ty trong một kỳ kế toán cụ thể. Sử dụng ví dụ trên, nếu cùng một công ty bán 20 vật dụng với giá 5 đô la, nhưng chi phí của công ty là 1 đô la để làm cho phụ tùng và 10 đô la để hoạt động kinh doanh, lợi nhuận trước thuế của nó là 70 đô la.

Sau đó, nếu thuế suất là 10%, công ty trả 7 đô la tiền thuế và lợi nhuận dưới cùng là 63 đô la. Số tiền $ 63 này được coi là thu nhập của công ty.

Sự Khác biệt giữa thu nhập và doanh thu là gì?

Sự khác biệt giữa thu nhập và doanh thu là trong khi doanh thu theo dõi tổng số tiền thực hiện trong kinh doanh, thu nhập là phần tiền mà công ty giữ được lợi nhuận sau khi mọi chi phí đã được thanh toán.

 

4.7/5 - (3 bình chọn)

Trả lời