Sự khác nhau giữa Hiệu Chuẩn và Hiệu Chỉnh là gì?

cq5dam.web .1280.1280

Hiệu chuẩn cân là gì và tại sao tôi nên hiệu chuẩn?

Phần thứ hai của câu hỏi bàn đến một vấn đề khác: “Tại sao bạn lại muốn cân khi cân của bạn chưa được hiệu chuẩn?” Hiệu chuẩn cân là điều rất cần thiết để đạt được kết quả cân chính xác. Bỏ qua hoạt động dịch vụ quan trọng này sẽ biến việc đo lường trở thành sự phỏng đoán.

Nói một cách đơn giản, hiệu chuẩn là sự so sánh định lượng. Để kiểm tra chỉ số cân, quả cân tham chiếu phải được đặt lên đĩa cân. Lỗi được định nghĩa là sự khác biệt giữa giá trị đo được (chỉ số) và giá trị thực (quả cân tham chiếu).

 

Hiệu chuẩn và hiệu chỉnh có gì khác nhau không?

Có, có một khác biệt quan trọng. Thật không may, các thuật ngữ “hiệu chuẩn” và “hiệu chỉnh” thường bị lẫn lộn.  Bạn hiệu chuẩn cân để hiểu nó hoạt động như thế nào.

Bạn hiệu chỉnh cân để thay đổi tình trạng của nó. Hoàn toàn có lí khi bạn không muốn thay đổi tình trạng của cân cho đến khi bạn hiểu nó hoạt động như thế nào trước tiên. Nếu cân không hoạt động tốt, thì bạn sẽ hiệu chỉnh để thay đổi tình trạng của nó.

 

Trả lời