Sự khác nhau giữa chi nhánh công ty và văn phòng đại diện

vpdd

Khi có nhu cầu mở rộng, doanh nghiệp băn khoăn về việc mở chi nhánh hay văn phòng đại diện. Tùy vào mục đích kinh doanh, doanh nghiệp cần cân nhắc và chọn 1 loại hình phù hợp nhất. Bài viết này sẽ phân biệt rõ chi nhánh và văn phòng đại diện để bạn có quyết định chính xác nhất.

Nội dung chính của bài viết

  • Chi nhánh là gì? Văn phòng đại diện là gì?
  • Chức năng của chi nhánh và văn phòng đại diện
  • Về hình thức hạch toán, phạm vi thành lập, kế toán và kê khai thuế của chi nhánh và văn phòng đại diện

Khái niệm về chi nhánh và văn phòng đại diện

Khoản 1 điều 45 Luật doanh nghiệp 2014 quy định:

“Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp”

Khoản 2 điều 45 Luật doanh nghiệp 2014 quy định:

“Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó”

Chức năng của chi nhánh và văn phòng đại diện

+ Chi nhánh: Chi nhánh vừa thực hiện được chức năng kinh doanh vừa thực hiện được chức năng đại diện theo ủy quyền

+ Văn phòng đại diện chỉ thực hiện được chức năng địa diện theo ủy quyền của doanh nghiệp, tức có nghĩa văn phòng đại diện chỉ có chức năng giao dịch và tiếp thị. Mục đích của văn phòng đại diện được hiểu một cách đơn giản là nơi để quảng bá các sản phẩm của doanh nghiệp, là nơi để giải đáp, tư vấn cho khách hàng.

Về hình thức hạch toán, phạm vi thành lập, kế toán và kê khai thuế

+ Hình thức hạch toán:

* Chi nhánh: có thể lựa chọn giữa hình thức hạch toán phụ thuộc hoặc hạch toán độc lập

* Văn phòng đại diện: chỉ có hình thức hạch toán phụ thuộc

+ Phạm vi thành lập:

* Chi nhánh: thành lập trong phạm vi ranh giới quốc gia, cùng tỉnh hoặc khác tỉnh đều được

* Văn phòng đại diện: phạm vi thành lập có thể ngoài phạm vi lãnh thổ quốc gia

+ Hình thức Kế toán và kê khai thuế

* Chi nhánh khi đăng ký hình thức hạch toán phụ thuộc:

Nếu cùng tỉnh: công ty mẹ sẽ chịu trách nhiệm làm báo cáo thuế hàng quý, hàng năm, sử dụng chữ ký số công ty mẹ để nộp thuế môn bài luôn.

Nếu khác tỉnh: chi nhánh sẽ phải khắc con dấu riêng, mua chữ ký số riêng để nộp thuế môn bài, làm báo thuế hàng quý nhưng báo cáo tài chính cuối năm công ty mẹ sẽ quyết toán.

* Chi nhánh khi đăng ký hình thức hạch toán độc lập:

Dù cùng tỉnh hoặc khác tỉnh thì đều phải mua chữ ký số riêng, làm khai thuế ban đầu như hồ sơ công ty mẹ, làm báo thuế hàng quý và quyết toán thuế cuối năm

* Văn phòng đại diện:

Công ty mẹ sẽ nộp tờ khai lệ phí môn bài, nộp thuế môn bài, kê khai thuế cho văn phòng đại diện.

Kim Thoa – Phòng pháp lý Anpha

Trả lời