Sự khác nhau giữa bằng cử nhân và bằng kỹ sư

bang cap

Nếu còn thắc mắc về sự khác nhau giữa bằng cử nhân và bằng kỹ sư, bạn có thể tham khảo bài viết dưới đây. 

Contents

Bằng cử nhân

Trong hệ thống giáo dục Việt Nam, bằng cử nhân là bằng cấp cho sinh viên tốt nghiệp đại học thuộc khối ngành khoa học tự nhiên và khoa học xã hội và nhân văn, sư phạm, luật, kinh tế… Thời gian đào tạo của các ngành này thường là 4 năm.

Ví dụ: Cử nhân báo chí, cử nhân luật, cử nhân sư phạm, cử nhân kinh tế… Sẽ không ai gọi là bằng cử nhân ô tô, bằng cử nhân chế tạo máy, bằng cử nhân xây dựng…

Một số trường đại học cấp bằng cử nhân như: 

  • Học viện báo chí và tuyên truyền
  • Đại học Thương mại
  • Đại học Kinh tế TP.HCM
  • Đại học Ngân hàng TP.HCM

….

b%E1%BA%B1ng%20c%E1%BB%AD%20nh%C3%A2n

Bằng kỹ sư

Các trường Đại học thuộc khối kỹ thuật đào tạo sinh viên trong thời gian 5 năm thì được gọi là kỹ sư. Như vậy bằng cử nhân là bằng của khối các trường nhóm xã hội và kinh tế, bằng kỹ sư là bằng của khối các trường kỹ thuật. Ví dụ: Kỹ sư xây dựng, Kỹ sư điện…

Để nhận được bằng kỹ sư, sinh viên phải hoàn thành chương trình đào tạo ở bậc đại học và làm đồ án tốt nghiệp. Trước khi làm đồ án, sinh viên phải qua một đợt thực tập hành nghề ở nhà máy, công xưởng hoặc công ty sản xuất. Sau đó, sinh viên phải trình lên Hội đồng chấm tốt nghiệp bản đồ án có nội dung phản ánh được kết quả ứng dụng kiến thức học tại trường.

Một số trường đại học có cấp bằng kỹ sư như:

  • Đại học Bách khoa Hà Nội
  • Đại học Xây dựng
  • Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp
  • Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

….

Trả lời